Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Romania    Recrutare    Burse Elevi Tulcea
 

Burse Elevi Tulcea

Stimate elev !

Strategia de dezvoltare a STX RO Offshore Tulcea SA include si preocuparea pentru formarea noilor generatii de constructori de nave, conducerea companiei considerand importanta implementarea unei politici active de recrutare si de selectare a personalului pentru a se asigura forta de munca care sa se ridice la nivelul exigentelor din domeniul constructiilor de nave.
In colaborare cu Grupul Scolar “Anghel Saligny” (fostul liceu naval) s-au pus bazele unei colaborari in vederea instruirii elevilor in principalele meserii necesare santierului: sudor, lacatus si tubulator naval.
In ultimii 3 ani scolari, STX RO Offshore Tulcea SA a acordat un numar de 288 burse lunare pentru elevii practicanti, astfel:

An scolar2005-20062006-20072007-2008
Elevi practicanti168136

84

Elevi Bursieri6975

42

Valoarea bursei lunare (lei)50 - 12550 - 125

52 - 125

Din randul absolventilor sunt recrutati pentru angajare numai cei ce corespund cerintelor companiei.
Elevii repartizati in vederea efectuarii instruirii practice in STX RO Offshore Tulcea SA, pentru a se califica in meserii necesare societatii, pot solicita obtinerea unei burse.

1.   Posibili candidati
Elevii care efecueaza instruirea practica in cadrul companiei in una din meseriile:

 • Lacatus constructii nave
 • Tubulator naval
 • Sudor electric

2.   Criteriul de selectie
Media generala minima din anul precedent: 6,50  


3.   Cuantumul bursei
Fiecare elev va beneficia de o suma calculata in functie de media obtinuta in anul scolar precedent si de anul de studiu, astfel:

S.A..M. – Scoala de Arte si Meserii
 Valoarea bursei (RON)
Media

Clasa a X a

Clasa a XI a

6,50 ÷  7,50

55,00

95,00

7,50 ÷   8,50

70,00

115,00

≥ 8,50

85,00

130,00

4. Obligatiile elevului bursier
Intre societate si elev se va incheia un contract, prin care elevul se obliga:

 • sa-si insuseasca cunostintele teoretice si practice in meseria pentru care se pregateste, astfel incat sa obtina o medie generala de cel putin 6,50 la incheierea fiecarui an scolar;
 • sa respecte cu strictete Regulamentul Intern al companiei;
 • sa cunoasca si sa respecte Normele de Protectia Muncii, P.S.I., specifice locului de instruire practica; 
 • sa pastreze si sa foloseasca echipamentul de protectie acordat numai pentru efectuarea instruirii practice in companie, cu restituirea acestuia la sfarsitul perioadei de practica ;
 • sa accepte oferta de angajare in cadrul STX RO Offshore Tulcea SA dupa absolvirea scolii si obtinerea calificarii pentru o perioada de 3 ani;
 • sa anunte noua adresa in termen de doua zile in cazul schimbarii domiciliului

5. Obligatiile companiei
Societatea se obliga fata de elevul bursier:

 • sa asigure elevului o bursa lunara proportionala cu timpul de practica efectuat in companie;
 • sa asigure conditii optime de pregatire teoretica si practica a elevului in meseria studiata;
 • sa suporte cheltuielile aferente instruirii practice;
 • sa asigure elevului echipamentul de lucru si protectie specific meseriei respective;
 • sa ofere un contract de angajare elevului dupa terminarea studiilor scolare in functie de necesarul de forta de munca al companiei de la acea data.

6. Alte clauze

 • o incalcare grava a Regulamentului Intern, absentele repetate (mai mult de 24 de ora de practica) atrag anularea bursei is implicit a Contractului de scolarizare.
 • Daca dupa finalizarea anului de completare a Scolii de Arte is Meserii  - S.A.M. beneficiarul continua studiile de liceu, cursuri zi, refuzand eventuala oferta de angajare din partea Angajatorului, atunci Beneficiarul va restitui 50% din suma totala acordata ca bursa.

7. Rezilierea contractului
In cazul in care elevul nu face progrese la instruirea teoretica si practica, lipseste in mod repetat (motivat sau nemotivat), se comporta indisciplinat in companie, contractul poate fi reziliat si suma acordata ca bursa recu

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap