Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Norway    Videreutdanning
 
VIDEREUTDANNING, KURS OG KOMPETANSEHEVING

Videreutdanning, kurs og karrieremuligheter

Gode muligheter for videreutdannelse og faglig utvikling er av de viktigste valgkriteriene for høyt kvalifiserte arbeidssøkere. Det er derfor en prioritert oppgave for STX Europe å kunne tilby et aktivt utdannings- og personalutviklingsprogram, og den som aktivt ønsker det, vil ha store muligheter for å påvirke og utforme sin videre karriere.

I STX Europe opplever vi ofte at ressurser i bevegelse skaper positive ringvirkninger. Ved å utveksle erfaring og kompetanse mellom samarbeidende bedrifter og verft som opererer over hele verden, vil både medarbeiderne og verftene ha positiv utvikling. Det er derfor lagt ned et betydelig arbeid for å finne synergieffekter og utveksle ekspertise og erfaring.

  

STX Europe skal legge til rette for opplæring og videreutdannelse på alle nivå i organisasjonen. Den enkelte medarbeider skal, med utgangspunkt i sin situasjon, kunne utvikle sin kunnskap og ferdigheter og bidra til et mer profesjonelt sluttprodukt.

Her er noen av mulighetene vi tilbyr:

  • Lærlingordningen. Hvert år tar vi inn nye lærlinger på våre verft. Fagområdene er i første rekke innenfor mekanisk, metall og elektro. Læretiden avsluttes med fagbrev innenfor de enkelte områder.
  • Alle medarbeidere kan, etter avtale med sine overordnede, inngå avtale om spesialisering, videreutdanning og planlagt karriereutvikling.
  • Det betyr at verftet ved personalansvarlig og den ansatte kan avtale hvilke kurs og videreutdanning som er aktuelt og hvilke permisjoner, stipend, reiser og støtteordninger som kan være aktuelle.
  • Dette kan være alt fra enkle tilleggskurs for oppgradering og sertifisering til lengre utdanningsløp med spesialisering innen markedsføring, økonomi, teknologi, prosjektering, ledelse og administrasjon etc.
  • Kunnskapsutveksling og samarbeid. Ansatte i STX Europe vil i stadig større grad ha mulighet til å samkjøre prosjekter, delta på seminarer, møte kolleger og utveksle erfaringer.
  • STX Europe Academy. STX Europe jobber hele tiden med å bygge opp morgendagens ledere. I STX Europe Academy samles et utvalg spesielt dyktige personer fra alle deler av virksomheten. Disse fremtidige lederne møtes og utveksler kunnskap og erfaringer fra ulike anlegg og organisasjoner. Det betyr at morgendagens ledere vil ha nødvendig erfaring fra ulike verft, land og kulturer.

 

Hensikten med våre program for videreutdanning er innlysende:

Vi trenger oppdaterte og høyt kvalifiserte medarbeidere som ser mulighetene for faglig oppdatering og videre utdanning/spesialisering som en viktig fordel med jobb i STX Europe.

Derfor skal STX Europe være en arbeidsgiver der våre ansatte kan utvikle seg, ikke bare faglig men også som ressurssterke kolleger og medmennesker.

Når begge parter er opptatt av å skape en god arbeidsplass og et godt arbeids- og læringsmiljø som trygger framtida, har vi de beste muligheter for å lykkes.  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap