Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
PIPING SYSTEMS & INSTALLATION

En svensk rallar som var med på å bygge opp industrien i Brattvåg, la grunnlaget for Piping systems & Installation i 1923. De siste årene har bedriften utviklet seg til å bli ledende på prosjektstyring av rørinstallasjoner for den maritime næringen her i landet. Med innleide og faste ansatte har de nå rundt 100 personer i arbeid.

Piping systems & Installation har utviklet seg fra en tradisjonell rørleggerbedrift til å bli en ledende kunnskapsbedrift. 90 prosent av de faste ansatte er prosjektledere, formenn og baser i en strømlinjeformet prosjektorganisasjon.

Hovedkontoret ligger i Brattvåg sentrum, hvor prosjektstyringen foregår. De har også en produksjonsbedrift i Tennfjord som leverer rør til maritim og landfast installasjon. På landfast installasjon prosjekterer de til industribygg og offentlige bygninger. For tiden arbeides det blant annet med utvidelsen av Union Hotell i Geiranger. I tillegg har de tre velutrustede servicebiler som tar seg av landfaste rørleggerjobber.

Bedriften har vært en viktig leverandør til mange av verftene i den maritime klyngen på Nordvestlandet. Siden oppstarten har de blant annet hatt et nært samarbeid med Brattvåg skipsinnredning, forløperen til Brattvaag. Det gode samarbeidet og den viktige kompetansen ledet til at STX Europe besluttet å innlemme selskapet under konsernets paraply i august i år.

Spisskompetansen fra Piping systems & Installation vil for STX Europe være en knivsegg innen rørteknologi. De er nå en viktig del av STX Europe for utvikling av metoder, prosesser og valg av materiell i rørproduksjon. Et viktig ledd i kompetanseutvekslingen er å få overført kunnskap om prosjektstyring og optimalisert produksjon til alle verftene for offshore- og spesialskip i Norge og utlandet.

Med en svensk grunnlegger har arbeidsinnvandring og innleie av utenlandsk arbeidskraft vært vel fundamentert i bedriften. Dette representerer ett av konkurransefortrinnene til Piping systems & Installation i dagens marked. Et utstrakt samarbeid med polske Submet sørger for høyt kvalifisert arbeidskraft fra Polen.

Piping systems & Installation er på jakt etter flere dyktige medarbeidere som kan tilføre kompetanse til prosjektorganisasjonen. Det er stort behov forlogistikkmedarbeidere og økonomer som vil arbeide med prosjektstyring og optimalisering av prosjektflyt. For videre utviklingsprosjekter trengs det ingeniører, prosjektledere og rørleggere som vil være med å utvikle innovative løsninger for fremtidens skip.

Piping systems & Installation
Skjelt-Iver Bakken 1
NO-6270 Brattvåg


  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap