Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
DESGN & ENGINEERING OSV

Sentralt i Ålesund, og i den maritime klyngen på Sunnmøre har Design & Engineering OSV sitt kontor med utsikt over Brosundet. Her dukker de første strekene til nye og avanserte STX Europe design frem på skjermen.

Designene er i hovedsak spesialfartøy til offshoreindustrien i Norge. Helt spesielle arbeidsforhold krever mye av fartøyene i norske farvann. Spesialiserte konstruksjonsfartøy, ankerhåndteringsfartøy og supplybåter utgjør størsteparten av porteføljen.

Design & Engineering OSV er et relativt ungt selskap men med en ettertraktet portefølje. Designene er ut-arbeidet i nær kontakt med kunder, og er derfor tilpasset markedet og forholdene på en konkurransedyktig måte.

Kunnskap fra alle ledd i verdikjeden er et av suksesskriteriene til Design & Engineering OSV. Erfaringen fra verftene som har bygget båter i 100 år utgjør kjernekompetansen, og et godt samarbeid videre er viktig. Utviklingen har gått mot store, spesialiserte fartøy. Fartøyene produseres i små serier, ofte med helt egne, spesialtilpassede løsninger, noe som krever høy kompetanse og omstillingsevne både hos Design & Engineering OSV og de ulike verftene.

Design & Engineering OSV ble opprettet for å dra nytte av kompetansen og å komplettere næringskjeden til STX Europe. Dette ble et viktig steg i retning av å bli en totalleverandør til offshorenæringen. I en høyteknologisk klynge som har sitt høysete på Sunnmøre har STX Europe en nøkkelposisjon.

STX Norway Offshore Design AS
Brunholmgt. 1B
NO-6004 Ålesund
Ønsker du jobb hos oss? Registrer din søknad/CV under "Ledige stillinger" eller
ring oss på tlf. +47 70 21 05 80


  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap