Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Norway    Våre bedrifter    Aukra
 
AUKRA

Aukra ligger i Aukra kommune, vest for Molde. Siden etableringen i 1949 har utviklingen vært enorm, fra utrustning, reparasjon og vedlikehold av fiskebåter i starten, til moderne fiskefartøy, ferger, gasstankere, seismikk- og offshorefartøy. Utrustning av spesialfartøy for offshoreindustrien er hovedsatsningsområdet for STX Europe, Aukra i dag.

En sammenhengende kailengde på 245 m gjør det mulig for verftet å bygge større båter, og erfaringene fra kjemikalietankere har gitt verftet spesiell kompetanse med syrefaste materialer. Dette er viktige fortrinn for STX Europe, Aukra.

Aukra har, i likhet med de andre verftene i gruppen, samme solide historikk: Fra et lite, lokalt verft har markedet drevet utviklingen frem til et moderne teknologibasert verft, der høyt kvalifiserte fagfolk bygger spesialskip etter de mest innovative produksjonsmetoder.

Aukra og Aukra kommune

Aukra ligger i Aukra kommune på Romsdalskysten. Nærmeste by, Molde, ligger mindre enn en time unna. Med et areal på 58,5 km2 og befolkning på vel 3000, er Aukra kommune liten i utstrekning og folkemengde, men det blir oppveid av trivsel og trygghet.

Aukra er en typisk kystkommune med hundrevis av holmer og skjær, og et eldorado for fiske og friluftsliv.

Den viktigste utfordringen for et dynamisk næringsliv i disse dager, er at Aukra er ilandføringskommune for gass fra Ormen Lange feltet. Denne utbyggingen skaper store ringvirkninger, både for kommune og næringsliv.

Utbyggingen vil bety mange nye arbeidsplasser og at kommunen får større økonomisk handlefrihet, noe som sikrer bedre tilbud til eldre, en god skole og et godt velferdstilbud. Vi ser også større satsing på gangveier, boligfelt og kulturaktiviteter. Det blir lagt til rette for økt verdiskaping og utviklingspotensial for næringslivet, samtidig som det skapes et attraktivt lokalsamfunn å bo i.

For mer informasjon om Aukra kommune: http://www.aukra.kommune.no/

STX Norway Offshore AS
Aukra
NO-6480 Aukra
Tel. +47 71 17 12 00
Ønsker du å søke jobb hos oss? Registrer din søknad/CV under "Ledige stillinger"


  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap