Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Norway    Våre bedrifter
 
VÅRE BEDRIFTER

STX Europe sine bedrifter er lokalisert på nordvestlandet, i Florø og i Brevik. Forruten verftet i Florø bygges det offshore og spesialskip på de norske verftene. I Florø bygges det tankskip. STX Europe er en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet, og er ofte en hjørnesteinsbedrift der den er lokalisert. Det er en av grunnene til at vi bryr oss spesielt om de ansatte og om hva vi betyr for nærmiljøet.

STX Europe sine bedrifter på Møre spiller en sentral rolle i Norwegian Centre of Expertice (NCE) Maritime. Dette er den mest komplette maritime klyngen i verden. Vi tilfører klyngen kunnskap og bidrar til innovasjon til et miljø som er verdensledende i sitt felt.

Spesialfartøy, spesialkompetanse og varierte oppgaver

For å bygge et moderne høyteknologisk fartøy kreves det mot, kreativitet, innovasjon og lagånd. Derfor er STX Europe en inspirerende og utfordrende arbeidsplass med gode muligheter for personlig utvikling.

Et av våre hovedmål er å være helt i verdenstoppen i bygging og utrustning av spesialfartøy. Den viktigste faktoren for å oppnå dette er våre ansatte og deres faglige dyktighet. Vi trenger mennesker med kunnskap og erfaring. Lagspillere som er åpne for nytenking og interesserte i å arbeide med internasjonalt utfordrende oppgaver.

Alle ansatte i STX Europe spiller på lag, og alle våre større prestasjoner er resultat av godt samarbeid. For å skape et arbeidsmiljø som underbygger våre mål, tror vi på planlegging, inspirasjon, utrettelig arbeid og, mest av alt, på innovasjon. Dette gjelder alle arbeidsområder, fra utvikling av de første ideer til overlevering av det ferdige fartøyet.  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap