Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Norway    HMS
 
HMS

Våre verdier:

Helse, miljø og sikkerhet i fokus

I STX Europe bryr vi oss om alle vi har i arbeid, familiene deres og samfunnet rundt oss. Derfor står HMS- tiltak i fokus. Det er innført påbud om bruk av verneutstyr for alle som beveger seg på verftsområdene, og det arbeides kontinuerlig for å unngå arbeidsuhell av noe slag. Målet er null uhell for hvert eneste fartøy som overleveres.

Som lokale hjørnesteinsbedrifter hviler det et stort ansvar på verftene når det gjelder miljøtiltak, både internt og eksternt. HMS-tiltak er fast punkt på agendaen for alle, og STX Europe arbeider bevisst for å utvikle gode holdninger.

Vi tar helse, miljø og sikkerhet på alvor - fordi vi bryr oss!  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap