Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Norway    En allsidig arbeidsplass
 
EN ALLSIDIG ARBEIDSPLASS

Selve prosjekteringsarbeidet er i stor grad ferdig planlagt før skroget kommer til verftet. Det er utarbeidet tekniske tegninger, spesifikasjoner og beregninger, men siden ingen fartøy er like, må det utarbeides prosjektdokumentasjon tilpasset det formålet fartøyet skal ha. Dette skal følges opp, kontrolleres og testes løpende under hele utrustningsprosessen. Her er en generell beskrivelse av noen av stillingene vi ønsker besatt:

Prosjektledere - elektro

Elektroavdelingen utvikler, produserer og monterer avansert utstyr og komplekse systemer. Prosjektlederen har ansvar for oppfølging av prosjekt fra ordre til levering. Jobben innebærer økonomisk oppfølging og utarbeiding av bemannings- og innkjøpsplaner og kontakt med prosjektlederen for fartøyet i prosjektperioden. Mye av arbeidsdagen består av planlegging og rapportering. En utfordrende oppgave kan være oppfølging av automasjonsprosjekter som utvikles hos STX Europe Electro.

Automasjonsingeniør

Automasjonsingeniører står for prosjektering av IAS (integrert automasjonssystem). Oppgavene består av programmering i Linux/C++ og PLS. Det må utarbeides prosjektdokumentasjon for automasjon i et integrert system. Et slikt system fra STX Europe Electro, kan ofte inneholde et par tusen alarmer som skal overvåkes og endres fra én og samme operatørstasjon. Systemet kan oppdateres mens det er on-line og kan fjernopereres via satellitt.

Ingeniører HVAC (heat, ventilation and air condition)

Som i de fleste hovedområder i et prosjekt har varme, ventilasjon og air condition egne ingeniører. Jobben består i beregning, dimensjonering og prosjektering av ventilasjon. Det skal utarbeides tegninger som rørleggerne bruker når systemene skal monteres. I et fartøy med begrenset plass og mye utstyr som skal inn, vil det alltid være behov for å gjøre endringer underveis. Utfordringen er å begrense endringer til et minimum.

Ingeniør/tekniker elkraft

Ingeniører innen fagfeltet elkraft står for prosjektering av powersystem for fartøy, prosjektering og oppfølging av dieselelektriske fremdriftssystem. Jobben innebærer også utarbeiding av prosjektdokumentasjon for alt innen kraftproduksjon og fremdrift. Ingen fartøy er helt like og formålet som fartøyet har avgjør hvor stor kraft de ulike motorene om bord må ha. Derfor må disse beregningene gjøres for alle fartøy.

Arbeidsledere stål/utrustning

Arbeidslederne har sitt team som de er ansvarlige for. Jobben innebærer daglig oppfølging av dette laget. Fremdriften må følges for at andre team og avdelinger ikke skal bli forsinket. Dette er en utfordring om bord i et fartøy, hvor plassen er begrenset. Arbeidslederne i utrustningsavdelingen jobber tett med montører og platearbeidere. I tillegg til ansvar for daglig fremdrift, er oppgaven å inspirere og skape en sammensveiset gjeng.

Utrustningsarbeidere

Utrustningsarbeidere utfører plate og utrustningsarbeid. Dette er allsidig arbeid som varierer etter hvert som fartøyet gjøres ferdig. Oppgavene omfatter innmontering av utstyr, komponenter med tilbehør og mekaniske systemer, sveising og rigging av utstyr. Det jobbes i team med en arbeidsleder som følger opp fremdrift og fordeler oppgaver

Industrimalere og sandblåsere

Alle overflater på et skip skal males. Dette er grundig arbeid som innebærer rengjøring og klargjøring av flater, før selve malejobben. Maling er mer enn et pent ytre. Det viktigste er å hindre rust. Hele fartøyet må tåle vind og vær - ofte under svært krevende forhold. Det betyr at enkelte seksjoner må males flere ganger, og alle overflater må være skikkelig rengjort på forhånd.

Arbeidsledere - rør/montering

Jobben innebærer daglig oppfølging av teamet du har ansvar for. Planlagt fremdrift sikrer at andre team og avdelinger holder sin tidsplan. I røravdelingen er det flere lag som arbeider på forskjellige steder samtidig.

Industrimekanikere

Industrimekanikere utfører maskinering og monteringsarbeid. Industrimekanikerne har som oppgave å klargjøre og starte opp maskiner. I tillegg innebærer jobben reparasjon og vedlikehold av alt mekanisk utstyr.

Industrirørleggere

Industrirørleggerne tilvirker, monterer og reparerer rørarrangement for transport av kjemiske væsker, gasser, damp, luft, vann, olje og faste stoff. Arbeidet innebærer legging av rør og montering av pumper og ventiler. En rørlegger i et skip har variert arbeid og til tider svært avanserte oppdrag - det er kilometervis med rør som skal legges og kobles sammen.

Hovedbaser og baser - elektro

Hovedbas er ansvarlig for produksjonen og rapporterer til prosjektleder. Basene leder andre montører i arbeidet, og er ansvarlig for sitt område i fartøyet. Store utfordringer må løses når flere team må jobbe parallelt med montører og utrustere fra andre avdelinger og flere av operasjonene må skje samtidig.

Montører - elektro

Skipsinstallasjon har mye til felles med annen elektromontasje. Men om bord er det begrenset plass, og mye høyteknologi som skal monteres. I et integrert automasjonssystem (IAS) er det ofte 7-800 alarmer som skal overvåke og reagere. Bak slike system er det mye monteringsarbeid. Dette må utføres nøyaktig og etter svært strenge regler. Det er ikke rom for feil. I tillegg skal alt annet elektrisk utstyr på plass. Lamper, lys, ovner, komfyrer etc. - alt må ha strøm.

Servicemontører - elektro

Denne stillingen er ikke knyttet opp til utrustningsarbeid, men er en servicefunksjon der arbeidssted og oppgaver vil variere. Som servicemontør hos STX Europe Electro vil arbeidsdagen innebære oppstart av system på dieselelektriske- og konvensjonelle skip, testing og feilsøking. Generatorer, tavler, PMS, IAS, trafoer, frekvensomformere og elektromotorer skal startes opp, og ventilasjonsanlegg og elektriske vinsjesystem er det også servicemontørene som står for. Reisevirksomhet må påregnes i perioder, men mye foregår også lokalt.

Innredning- og møbelsnekkere

En snekker på et verft jobber med alt som har med tre og trearbeid å gjøre. Jobben innebærer også en del arbeid med tynnplater (blikkarbeid). I STX Europe har vi avanserte maskiner for utfresing og bearbeiding av kompliserte innredningsdetaljer. Innredningen i et fartøy må være plasseffektiv, siden det er begrenset plass å boltre seg på. Jobben innebærer produksjon og montering av innredning, montering av lettvegger og innvendige detaljer.

Maskinister

Maskinistene har hovedansvar for oppstart av maskineri i tett samarbeid med produksjonsavdelingen ved verftene. Våre maskinister er maskinansvarlig på engineering i første fasen av prosjektet, for så å ha ansvaret for gjennomføring av oppstartsfasen. Oppgaven innebærer oppfølging av leverandører og planlegging av oppstartsprogram i samarbeid med planlegger.

Elektroingeniør/tekniker

I STX Europe Electro blir det utviklet elektrosystem til skip. Elektroingeniørene deltar i disse prosjektteamene. Det skal utarbeides komplette testrutiner og dokumentasjon og utføres fabrikktester, kaiprøver og sjøprøver (FAT, HAT og SAT). Testene er viktig for våre egenutviklede systemer, og for systemer som er levert av underleverandører.

Kontroll og sertifisering

Før overlevering skal alle prosesser kontrolleres, kvalitetssikres og sertifiseres. Dette gjøres i nært samarbeid mellom ansvarlige fra verft, underleverandører, rederi og sertifiseringsselskap.  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap