Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
TYÖHYVINVOINTI
STX Europen Suomen kolmella telakalla kehitetään henkilöstön työhyvinvointia tehtävää varten perustettujen työhyvinvointiohjelmien avulla. Nämä  ohjelmat ovat Turussa Messis, Raumalla Friski ja Helsingissä Kondis.

Työhyvinvointiohjelmien tehtävänä on parantaa työhyvinvointia suunnitelmallisesti ja pitkäkestoisesti. Ryhmien toiminnassa keskitytään erityisesti seuraavien kolmen eri osa-alueen kehittämiseen.

Liikunta, virkistys ja vapaa-aika

Liikunnalla ja kulttuurilla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen. Liikunta auttaa muun muassa painon- ja stressinhallinnassa ja parantaa usean elimistöllemme oleellisen osan toimintaa. Kulttuuri ja rentouttavat vapaa-ajan tapahtumat vaikuttavat usein samalla tavalla erityisesti mielemme terveyteen.

Liikuntaa ja harrastusmahdollisuuksia tukemalla edistämme henkilöstömme hyvinvointia. Työhyvinvointiohjelmat pitävät yllä monenlaista liikunta- ja harrastustoimintaa. Telakoilla pyörivät muun muassa viikoittaiset liikuntakerhot ja telakoiden omat joukkueet osallistuvat vuosittain perinteiseen Sulkavan soutuun. STX Europen henkilöstöä tuetaan myös tupakoinnin lopettamisessa ja painonhallinnassa.


Työkyky, kuntoutus ja koulutus

Työelämä käsittää pitkän vaiheen ihmisen elämässä. Työelämän eri vaiheissa korostuvat erilaiset tarpeet. Työhyvinvointiohjelmien päämääränä on tukea telakoiden työntekijöiden motivaatiota ja työkykyä työelämän eri vaiheissa.

Työhyvinvointiohjelmien vastuualueen piirissä etsitään yksilöllisiä ratkaisumalleja tilanteissa, joissa työelämässä jatkaminen on esimerkiksi työkyvyn alenemisen vuoksi uhattuna. Keinoina tuolloin ovat lääkinnällinen kuntoutus, yksilölliset ammatilliset kuntoutustoimenpiteet kuten uusiin tehtäviin perehtyminen työkokeilun avulla tai uuteen ammattiin kouluttautuminen.

Ura- ja tehtäväkiertoon pyritään telakoilla löytämään yleinen malli, joka hyväksyy yksilölliset tarpeet. Näiden tarpeiden täyttämiseksi erityisesti osastojen, esimiesten ja koulutusorganisaation sekä työterveyshuollon yhteistyö on välttämätöntä.


Työ, työympäristö ja työilmapiiri

STX Europen Suomen telakoilla seurataan ja ohjataan aktiivisesi HSE- eli Health, Safety & Environment - Terveys, turvallisuus ja ympäristö -asioita. Laajasti ajateltuna työympäristö käsittää henkisen, fyysisen ja sosiaalisen työhyvinvoinnin sekä työpaikan turvallisuuden ihmisille ja ympäristölle.

Toimintaa ohjaavat telakoilla työsuojeluasiantuntijat, joiden ohjauksen piiriin kuuluu erilaisia asioita työilmapiiristä päihteisiin ja telakoiden liikenteeseen. Telakoiden työsuojelun velvoitteet hoidetaan telakoiden turvallisuusorganisaation ja toimittajayritysten välisessä yhteistyössä. Mukana tässä työssä ovat henkilöstöryhmien edustajat sekä asiantuntijat työterveyshuollosta ja turvallisuusorganisaatiosta.

 Lue lisää HSE-asioista

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap