Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
OSAAMISTA ERI OSASTOITTAIN
Laivanrakennusprosessiin ja sen eri vaiheisiin liittyvät olennaisesti erilaiset osastot, jotka huolehtivat omalta osaltaan prosessin edistymisestä aikataulussaan ja suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi laivanrakennukseen liittyy erilaisia tukitoimintoja, joiden avulla varmistetaan prosessin sujuvuus. Tutustumalla muutamiin useista eri osastoista voi hahmottaa laivanrakennusprosessin monipuolisuuden.


LOHKOVARUSTELU

Lohkovarustelu on työvaihe jossa pyritään asentamaan laivan lohkoihin kaikki hitsaamalla asennettavat varusteet kuten, kaapeliradat, putket ja putkipaketit, koneikkoja, ilmakanavat, ikkunat, koolaustartunnat, raput, tikkaat ja luukut. Lähes kaikki laivan lohkot lohkovarustellaan ennen pintakäsittelyä. Asennukset tehdään suunnittelijoiden tekemien varustelupiirustusten mukaisesti joko samanaikaisesti lohkonvalmistuvaiheen kanssa tai sen jälkeen erillisenä vaiheena. Lohkovarusteluvaiheessa asennettavat esivalmisteet tulevat pääasiassa telakan ulkopuolisilta toimittajilta.

Lohkovarusteluvaiheen työmäärä voi olla jopa kaksinkertainen lohkon kokoamiseen tarvittavaan työmäärään nähden. Lohkovarustelussa työskentelee laivanrakennuksen moniosaajia, sillä erilaisissa tehtävissä tarvitaan eri ammattiryhmien osaamista kuten muun muassa varusteasentajia, hitsaajia, levyseppiä ja putkiasentajia. Varustelutyössä tarvitaan vahvaa piirustustenlukutaitoa ja hyvää varustelumateriaalien tuntemista. Asennukset tehdään useimmiten parityöskentelynä. Raumalla oppisopimuksella suoritettava laivanrakentajan ammattitutkinto valmistaa näihin monipuolisiin tehtäviin. Lohkovarusteluvarusteluosastolla työskentelee myös työnjohtajia, joilla on teknikon, työteknikon tai insinöörin koulutus.  

Lohkovarustelusta lohkot siirtyvät pintakäsittelyn kautta joko rungonkoontiin tai jatkovarusteluun, jossa lohkoon tehdään eristystöitä, kevyempiä putkia, ohutlevykanavia, koneikkoja ja mahdollisia ns. "arempia" muita osia.  


KUNNOSSAPITO

Kunnossapito luo tuotannolle työn edellytykset pitämällä laitteet ja verkostot toimintakuntoisena. Kunnossapidon väki huolehtii muun muassa tuontantokoneiden ja nostureiden toiminnasta. Myös ATK- ja puhelinverkot sekä sähkö- ja putkiverkostot, kaasut ja paineilma kuuluvat kunnossapidon vastuualueeseen. Kunnossapidon ammattilaiset huolehtivat niinikään telakoiden kiinteistöistä ja ulkoalueista. Kunnossapidolla on oma sähkö- ja LVI-korjaamo.

Turun telakalla kunnossapito hoitaa myös työvälineiden hankinnan sekä -jakelun ja korjauspalvelun. Kunnossapidon laivapalvelu hoitaa laivan työaikaisen lämmityksen, ilmastoinnin, valaistuksen ja sähköverkon. Myös laivaan kulut, kuten hissit ja lankongit ovat kunnossapidon heiniä. Laivan suojaaminen työn aikana ja telineiden järjestäminen kuuluvat kunnossapidon toiminta-alueeseen.

Rauman kunnossapito hoitaa ajoneuvokaluston, nosturit, hitsauslaitteet, LVI- putkistot sekä sähkölaitteet ja verkon. Rauman yksikön kunnossapito hoitaa myös telakan investointien suunnittelun sekä on myös mukana investointien toteutuksissa. Helsingin telakalla kunnossapito hoitaa myös työvälineiden hankinnan sekä jakelun ja korjauspalvelun.

Kunnossapidossa työskentelee muun muassa sähkö- ja putkiasentajia, työvälinehuoltajia ja muita teknisen alan osaajia sekä teknikon tai insinöörin koulutuksen omaavia toimihenkilöitä. 


MYYNTI

Myyntiosaston ensisijaisena tehtävänä on hankkia laivatilauksia Cruise & Ferries liiketoimintaksiköön yhdessä yksiköiden eli telakoiden kanssa tehtyjen liikevaihtotavoitteiden mukaisesti. Näiden uusien laivakauppojen tulee olla hinnaltaan kannattavia ja niiden kautta pyritään mahdollisimman optimaaliseen työllistävään vaikutukseen kaikilla telakoiden osastoilla niin suunnittelussa, tuotannossa kuin yhteistyökumppaneiden verkostossakin.

Myyntiosastoon kuluvat myyntijohtaja, myyntipäälliköt, markkinointi, laivakalkyylit, tuotekehitys sekä projektisuunitteluosasto.

Myyntiprojektityötä johtaa projektista vastaava myyntipäällikkö/myyntijohtaja. Myyntivaiheessa sovitaan asiakkaan kanssa minkälaista alusta asiakas tarvitsee (päämitat, nopeus, kapasiteetit, yleisjärjestely, laivan erittely sekä tarvittavat yksityiskohdat). Projektisuunnitteluosasto vastaa  aluksen kokonaisuuden teknisestä toteutuksesta projekti-insinöörin johdolla. Laivateknisen toteutuksen suunnitteluun osallistuu myös jokaiselta suunnitteluosastolta "laivanvetäjä" (kone- , LVI-, sähkö-, sisustus- ja runkosuunnittelu). Laivanvetäjät vastaavat aluksen yleisjärjestelyn ja erittelyn syntymisestä omilta vastualueiltaan.

Laivaprojektin hinnoitteluun osallistuvat kaikki telakan osastot eli edellä mainittujen osastojen lisäksi kalkyyliosasto, hankinta, varustelutuotanto ja lohkotuotanto. Hinnoittelua tehtäessä tarvitaan lisäksi vielä toteutussuunnitelma, jonka tekee toiminnansuunnittelu.

Myynnin projektisuunnitteluosasto vastaa lisäksi aina laivan luovutukseen asti kaikista aluksen laivateknisistä suoritusarvoista; tärkeimpinä nopeus, melu- ja värähtelytaso, kapasiteetit (lasti, miehistö, matkustajat), turvallisuusasiat, paino ja vakavuus sekä uppoamattomuus.


OSAVALMISTUS

Osavalmistus tekee laivan rungon osia, osakoonteja ja esivalmisteita runkosuunnittelun piirustusten mukaisesti. Teräsvarasto vastaanottaa ja esikäsittelee telakalle saapuvan teräksen, jonka jälkeen levyt ja profiilit siirtyvät tuotantoon. Siellä levyt leikataan paloiksi operaattorin ajamalla NC-ohjatulla polttoleikkauskoneella, joka leikkaa ja merkitsee levyt. Profiilit paloitellaan koneella tai käsin. Tämän työn tekee polttoleikkaaja tai koneoperaattori.

Paloitelluista osista tehdään erilaisia osakoonteja ja esivalmisteita kuten pienpaneeleita ja jäykisteitä. Osia voidaan myös taivuttaa erilaisiin muotoihin. Taivutettuja osia tarvitaan muotolohkoihin, jotka sijaitsevat laivan kaarevissa osissa, kuten keulassa tai perässä.

Osavalmistuksen tekemät osat, osakoonnit ja esivalmisteet siirretään lohkonvalmistukseen, missä ne yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, eli lohkoiksi. Osavalmistuksessa työskentelee monenlaisia teknisen alan osaajia kuten robotti/koneoperaaattoreita, trukinkuljettajia, hitsaajia ja taivuttajia levyseppiä ja työnjohtajia.


SISUSTUSSUUNNITTELU

Sisustussuunnittelun tehtäväkenttä on laivan niin kutsuttu hotelliosuus, eli kaikki matkustajien ja miehistön yleiset tilat, hyttialueet, palvelutilat kuten esim. sairaala ja toimistot sekä ruuan valmistus- ja säilytystilat. Suunnittelun tehtävänä on muokata arkkitehtien yms aineistoista telakan rakennustapaa, viranomaisen ja luokituslaitosten sääntöjä noudattava suunnitteluaineisto. Sisustussuunnitteluosastolla työskentelevät koordinaattorit, arkkitehdit ja suunnittelijat pitävät huolen muun muassa, että tilaajan arkkitehtien aineistot vastaavat sopimusta ja toimittavat sen eteenpäin suunnittelutoimistoille ja kokonaistoimittajille. He myös neuvottelevat arkkitehtien kanssa kokonaisuuden kannalta edullisimmista ratkaisuista ja vaihtoehtoisista materiaaleista.

Sisustussuunnittelu vastaa kaikistai alueittensa materiaaleista. Hankkii esimerkiksi hytit ja laitteet keittiötiloihin sekä määrittelee sopivimmat materiaalit kokonaistoimittajien hankittavaksi. Sisustussuunnittelun vastuulle kuuluvat alueitten lisäksi muun muassa erilaiset ovet teräsrakenteisista palo-ovista sisustusoviin. Sisustussuunnittelu huolehtii lisäksi laivan lämpö- ja äänieristeistä, kansipäällysteistä, hisseistä, ikkunoista  sekä laivan sadoista opasteista. Alueiden varsinaisen toteutuksen hoitavat pääasiassa kokonaistoimittajat.

Sisustussuunnittelun parissa telakoilla työskentelee erilaisia teknisen alan ammattilaisia, kuten insinöörejä, teknikoita, artenomeja ja myös kaupallisen alan henkilöitä. He toimivat sisustuksen koordinaattoreina, projektikoordinaattoreina, teknisinä käsittelijöinä, systeemivastuullisina ja suunnittelijoina tms.


SÄHKÖSUUNNITTELU

Sähkösuunnittelun vastuualueeseen sisältyy laivojen sähkön tuottoon ja jakeluun, valaistukseen, automaatioon, turvallisuuteen, merenkulkuun ja kommunikointiin liittyvien laitteiden ja järjestelmien budjetointi, tekninen käsittely, perussuunnittelu ja valmistussuunnittelun koordinointi. Sähkösuunnittelu toimii myös muiden suunnitteluosastojen laitehankintojen ja varusteluvaiheessa tuotannon teknisenä tukena sähköön liittyvissä asioissa.

Sähkösuunnittelu on mukana laivaprojekteissa aina myyntivaiheesta takuuajan loppuun asti. Myyntivaiheessa sähkösuunnittelu vastaa oman vastuualueensa erittelyn sekä materiaali- ja suunnittelukustannuskalkyylin laadinnasta. Perussuunnitteluvaiheessa tehtävä aineisto hyväksytetään laivan tilaajalla, luokituslaitoksella ja viranomaisilla. Hyväksytty aineisto toimii lähtökohtana valmistussuunnittelulle, joka tehdään suunnittelutoimistoissa ja sähkösuunnitteluosastolla yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Sähkösuunnittelu koordinoi myös laitetoimittajien tekemää valmistussuunnittelua, jotta se soveltuu telakan tuotantoon.

Sähkösuunnittelun parissa telakoilla työskentelee teknisen alan eri ammattilaisia diplomi-insinööreistä ammatti-instituutin käyneisiin suunnittelijoihin. Esimerkiksi sähkövoimatekniikan, tietoliikennetekniikan tai automaation osaaminen on sähkösuunnittelun tehtävissä eduksi.

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap