Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Finland    STX Europe työnantajana    HSE
 
HSE - TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
STX Europen tavoitteena on kehittyä työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioissa oman teollisuudenalansa kärkeen. Työterveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun jatkuvalla parantamisella ja kehittämisellä pyritään pääsemään lopulliseen tavoitteeseen eli nolla vahinkoa -toimintaan.

Turvallinen ja terveellinen työympäristö on jokaisen työntekijän perusoikeus. Se tukee myös työn tekemistä ja henkilöstön hyvinvointia. STX Europe panostaa sekä omien työntekijöidensä että yhteistyökumppaneiden työturvallisuuteen ja työssä jaksamiseen. Riskejä kartoittamalla ja työprosesseja sekä työolosuhteita kehittämällä pyritään minimoimaan tapaturmia, läheltä piti- ja vaaratilanteita, työperäisiä sairauksia sekä pienentämään työn kuormittavuutta.


H - Health - Terveys


Telakoiden työterveyshuolto tarjoaa apua tapaturmien ja sairauksien hoidossa. Työterveyshuollon keskeisenä tavoitteena on kuitenkin ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto. Työolosuhteiden ja työn kehittämisellä pyritään ennaltaehkäisemään ammattitautien ja työperäisten sairauksien syntyä sekä parantamaan henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia.


S - Safety - Turvallisuus


STX Europen telakoilla pääpaino työturvallisuudessa on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Ennakoimalla riskitekijät, suunnittelemalla työt huolellisesti sekä tarkkailemalla työympäristöä edistetään työturvallisuutta.

Jokaiselle uudelle telakalle tulijalle järjestetään HSE-perehdytys, jossa työturvallisuusorganisaatioon kuuluva antaa perusteet turvallisesta työskentelystä telakalla. Vasta tämän jälkeen voidaan varsinainen työnteko aloittaa edellyttäen että turva- ja tulityökortit ovat kunnossa.


E - Environment - Ympäristö


Ympäristön huomioiminen on kiinteä osa telakoiden toimintaa. Telakoiden lähiympäristö on monimuotoista ja meren ja asutuksen läheisyys asettavat omat haasteensa ympäristökuormitusten hallintaan.

 Lue lisää

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap