Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
STX EUROPE TYÖNANTAJANA

Henkilöstö on menestyksemme avaintekijä - siksi myös pidämme siitä huolta

Jokaisessa yrityksessä todetaan, että henkilöstö on sen tärkein voimavara. Myös meidän yrityksessämme tämä tiedostetaan, eikä asia ole esillä vain juhlapuheissa.

Tavoitteenamme on kehittyvä inhimillinen työyhteisö. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, kiinnitämme erityistä huomiota:


  • Ikärakenteeseen
  • Jaksamiseen
  • Osaamisen kehittämiseen

Ikärakenteen osalta suurimpia haasteitamme ovat rekrytointiprosessin jatkuva kehittäminen, hiljaisen tiedon siirtäminen ja oppilaitosyhteistyö.

Jaksamisessa kiinnitämme huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työhyvinvointiin. Telakoillamme jaksamista kehitetään järjestelmällisesti telakkakohtaisilla työhyvinvointiohjelmilla. Ohjelmat sisältävät esimerkiksi työilmapiirikartoituksia, työnohjausta, monenlaista tuettua virkistystoiminta ja kouluttamista.

Menestyvän yrityksen taustalta löytyy jatkuva osaamisen kehittäminen. Tärkeimpiä kehitettäviä asioitamme ovat johtamisvalmiuksien kehittäminen, henkilöstön monitaitoisuuden lisääminen ja urakierron edistäminen.

Näin meillä purjehditaan kohti tulevia haasteita!


 

  

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap