Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Finland    Avoimet työpaikat    Perehdytys
 
PEREHDYTTÄMINEN STX EUROPELLA
Kukaan ei ole seppä syntyessään, sanoo vanha suomalainen sananlasku. Perehdyttäminen ja työhönopastus ovat tärkeä osa STX Europen henkilöstön kehittymistä. Se on jatkuva prosessi ja siihen osallistuvat telakoillamme perehdyttäjän ja uuden työntekijän lisäksi myös esimiehet ja työkaverit.

Perehdyttämisen tavoitteena on tulokkaan sopeuttaminen uuteen työympäristöön ja työkavereihin. Uudelle työntekijälle kerrotaan telakasta, sen tavoitteista ja toiminnasta sekä uuden työntekijän omasta osuudesta tässä kokonaisuudessa.

STX Europella huolehditaan siitä, että uusi työntekijä tutustuu työympäristöönsä, työoloihin ja oman työyhteisönsä tavoitteisiin, toimintaan sekä tapoihin. Myös uusi työntekijä on itse vastuussa oppimisestaan. Aktiivinen kysyminen, kertaaminen ja tarkistaminen epävarmuutta aiheuttavissa tilanteissa edesauttavat perehdyttämistä.
Toivotamme tervetulleeksi taloon

Työhaastattelussa hakijalle kerrotaan varsinaisten työtehtävien lisäksi työsuhteen ehdoista sekä telakan toiminnasta ja tavoitteista. Työsopimuksen solmimisen yhteydessä henkilöstöpäällikkö antaa uudelle toimihenkilölle Tervetuloa taloon -kansion.

Uuden työntekijän lähin esimies nimeää perehdyttäjän, jonka kanssa hän tekee yhdessä uuden työntekijän perehdytyssuunnitelman. Osastolla kerrotaan uuden työntekijän saapumisesta ja nimitys uutisoidaan telakan nimitysohjeiden mukaisesti.

Perehdyttäjä käy läpi ensimmäisten päivien ja viikkojen ohjelman sekä perehdyttämispassin. Perehdyttämispassi on perehdyttämisen runko, mutta perehdytyksen sisältö vaihtelee työtehtävän ja tilanteen mukaan. Perehdyttämisen onnistumista seurataan myös alkukeskustelun avulla.

Varsinaisen perehdytyksen jälkeen säännölliset kehityskeskustelut ja osaston yhteiset kokoukset ovat perustana jatkuvalle henkilöstön ja työyhteisön kehittämiselle.
Talo ja tuote tutuksi

STX Europen henkilöstöosasto järjestää kaksi kertaa vuodessa Talo ja tuote tutuksi  -tilaisuuksia uusille toimihenkilöille. Tilaisuuksissa käydään läpi yrityksen toiminnot sekä laivanrakennusprosessi. Kahden koulutuspäivän aikana myös toimintojen johtajat, johto ja henkilöstöryhmien edustajat kertovat omista tehtävistään ja työnkuvistaan ja tulevat tutuiksi uusille työntekijöille.


 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap