Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
TYÖSKENTELY AKER YARDSILLA
Asiakkaamme unelman toteuttaminen mahdollistuu eri työntekijöiden yhteisvoimin.


Laivasuunnittelija

Laivasuunnittelija vastaa suunnittelun toimintatavan mukaisesti määriteltyjen järjestelmien ja/tai tilojen suunnittelusta ja annettujen tehtäväkokonaisuuksien hoitamisesta.

Suunnittelijoita työskentelee Turun ja Rauman telakoilla mm. sisustus-, runko-, sähkö-, ja koneistosuunnitteluosastoilla niin risteilijöiden, autolauttojen kuin erikoisalustenkin monipuolisten eri osa-alueiden parissa. Suunnittelun osa-alueista projektisuunnittelu on se alue, jossa tehdään tuotekehitystyötä maailman edistyksellisimpien alusten ja kekseliäimpien, mutta käytännöllisten ideoiden syntymiseksi.

Suunnittelijalla on harteillaan suuri vastuu; hän huolehtii työssä tarvitsemiensa lähtötietojen hankinnasta ja oikeellisuudesta sekä varmistaa että suunnitelma täyttää säännöt ja erityisvaatimukset, jotka sille on asetettu. Laivaprojektin ”hiljainen aika” on suunnittelijoille työntäyteistä ja mielenkiintoista aikaa.

Työnjohtaja

Työnjohtaja toimii työryhmänsä esimiehenä varmistaen osaltaan laivaprojektin aikataulun toteutumisen sekä sen, että oikeat henkilöt tekevät heille soveliaimmat työt. Työnjohtajan vastuulla on myös huolehtia suunniteltujen mittausten ja testausten toteuttamisesta vastuualueellaan sekä se, että tuote on telakan laatunormien mukainen.

Työnjohtajan velvollisuuksiin kuuluu myös ryhmänsä uusien työntekijöiden valinta, perehdyttäminen sekä palautteen anto ja keräys työn onnistumisen suhteen. Myös työkohteen turvallisuus, siisteys ja hyvä järjestys riippuu viime kädessä työnjohtajasta, joten hyvät vuorovaikutustaidot ovat tehtävässä kullanarvoisia. Kaiken kaikkiaan työntekijöiden työn edellytyksien varmistaminen on pääasiassa työnjohtajan vastuulla.

Työnjohtaja myös valvoo ja tarvittaessa opastaa ja avustaa vastuualueellaan toimivia alihankkijoita sekä päivittää aluettaan koskevat tuotanto- ja muut dokumentit säännöllisin väliajoin sekä kehittää osastonsa toimintaa osallistumalla erikseen määriteltäviin kehityshankkeisiin.

Levyseppä-hitsaaja

Levyseppä-hitsaaja on laivanrakennuksen avaintekijä, joka tekee itsenäistä ja haastavaa työtä. Alan rautaisena ammattilaisena levyseppä-hitsaaja osaa muuttaa suunnittelijoiden työt tuhansiksi käytännön kappaleiksi ja vastaa työnsä suorittamisesta annettujen piirustusten ja työmääräimien mukaisesti. Laivan rakenteiden mittojen varmennus millintarkasti ja sovitteiden teko eriteltyjen standardien mukaisesti asettaa levyseppä-hitsaajan harteille vastuuta.

Työtehtävät ovat vaativia, mutta vaihtelevia. Apuna levyseppä-hitsaajalla on Aker Yardsin lohkotehtaalla moderneimpia tietokoneavusteisia levytyökoneita ja hitsauslaitteistoja. Aker Yards tarjoaa myös perusteellisen koulutuksen levyseppä-hitsaajaksi haluaville laivanrakennusoppilaitoksessa. Tämän koulutuksen aikana levyseppähitsaajat oppivat lukemaan ja tulkitsemaan piirustuksia sekä käyttämään manuaali- ja tietokoneavusteisia levytyö- ja hitsauslaitteita.

Myös levyseppä-hitsaajan vastuulla on osaltaan varmistaa, ettei kukaan altistu tapaturmavaaralle epäkuntoisten koneiden tai laitteiden takia, työtoverit luottavat häneen ja hän työtovereihin.


  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2006 Aker Yards  |  Sitemap