Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
AKER YARDS TYÖNANTAJANA
Henkilöstö on menestyksemme avaintekijä - siksi myös pidämme siitä huolta

Jokaisessa yrityksessä todetaan, että henkilöstö on sen tärkein voimavara. Myös meidän yrityksessämme tämä tiedostetaan, eikä asia ole esillä vain juhlapuheissa. Aker Yards Oy:n liiketoimintastrategian kanssa tehtiin rinnakkain henkilöstön kehittämisstrategia, joka ulottuu vuoden 2008 loppuun saakka. Strategian tekemiseen osallistui kymmeniä yrityksen avainhenkilöitä ja myös henkilöstö.

Tavoitteenamme on kehittyvä inhimillinen työyhteisö. Jotta tämä tavoite saavutettaisiin, kiinnitämme erityistä huomiota:


  • Ikärakenteeseen
  • Jaksamiseen
  • Osaamisen kehittämiseen

Ikärakenteen osalta suurimpia haasteitamme ovat rekrytointiprosessin jatkuva kehittäminen, hiljaisen tiedon siirtäminen ja oppilaitosyhteistyö.

Jaksamisessa kiinnitämme huomiota fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työhyvinvointiin. Telakoillamme jaksamista kehitetään järjestelmällisesti telakkakohtaisilla työhyvinvointiohjelmilla. Ohjelmat sisältävät esimerkiksi työilmapiirikartoituksia, työnohjausta, monenlaista tuettua virkistystoiminta ja kouluttamista.

Menestyvän yrityksen taustalta löytyy jatkuva osaamisen kehittäminen. Tärkeimpiä kehitettäviä asioitamme ovat johtamisvalmiuksien kehittäminen, henkilöstön monitaitoisuuden lisääminen ja urakierron edistäminen.

Näin meillä purjehditaan kohti tulevia haasteita!

Marko Konu
Henkilöstöjohtaja
Aker Yards Oy


  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2006 Aker Yards  |  Sitemap