Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Norway    Internasjonal karriere    Romania
 
ROMANIA

De fleste skrogene blir bygget i Romania og utrustet i Norge. Verftene i STX Europe leverer komplette løsninger for alle typer offshore- og spesialfartøy.

STX Europe verftene i Romania har over 5000 ansatte. I tillegg kommer mer enn 3000 innleide arbeidere fra underleverandører. Verftene i Braila og Tulcea har mer enn doblet stålkapasiteten de siste årene.

En stor del av engineeringarbeidet utføres i Romania, og i jobben med å integrere felles funksjoner for teknisk, innkjøp, finans, personal, kvalitetssikring og IT, har STX Europe gjort tunge investeringer på disse verftene. Det stilles samme krav til HMS som ved verftene i Norge, og det er gjort omfattende tiltak for å bedre arbeidsmiljø og sikkerhet.

For å sikre hele byggeprosessen er det nødvendig med et nært samarbeid mellom verftene i Romania og Norge. STX Europe overvåker og kontrollerer prosessen fra A til Å. Alt grunnleggende konstruksjonsarbeid følges nøye for å sikre et best mulig sluttprodukt.

For alle som har kompetanse og søker utfordringer, kan STX Europe være en ideell arbeidsplass for videre karriereutvikling. I kortere eller lengre perioder vil det være behov for et varierende antall personer fra Norge ved hvert av verftene. Dette er utfordrende oppgaver som både krever stor grad av selvstendighet og utpreget samarbeidsevne. Og selvsagt byr de på utfordringer i forhold til språk og kultur.

Vi tilbyr spennende utfordringer i utlandet

Vi trenger skipsingeniører og prosjektledere med erfaring og kompetanse fra byggprosesser og fremdrift. Et profesjonelt bindeledd mellom prosjektledelsen og de lokale produksjonsenhetene er vesentlig for et godt sluttprodukt. I samarbeid med verftet, må byggeprosessen overvåkes og kvalitetssikres fra starten, til skroget er på plass i Norge.

For slike oppgaver bør man ha erfaring fra tilsvarende arbeid. Arbeidssted vil i hovedsak være i Romania. Det er også behov for annen spesialkompetanse,f. eks. planlegging/kvalitetssikring innen elektro, rør, automasjon og spesialarbeid innen montering, kontroll og sertifisering. For noen av funksjonene kan det være snakk om opphold i kortere perioder, og du må påregne en god del reisevirksomhet.

STX RO Offshore Tulcea SA
22, Ing. Dumitru Ivanov Street
RO-820242 Tulcea
Romania

STX RO Offshore Braila SA
Celulozei Street 1 A
RO-810282 Braila
Romania


  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap