Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Finland    Uutiset
 
Turun telakan YT-neuvottelut päättyivät
12.01.2010


Toiminta sopeutetaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen

Turun telakan henkilöstöryhmien ja johdon välisiä YT-neuvotteluja on käyty yhteistyössä viime vuoden marraskuun alusta asti. Tavoitteena on parantaa telakan toiminnallista tehokkuutta ja sopeuttaa telakan toiminta maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin aiheuttamaan kiristyneeseen markkinatilanteeseen sekä nykyisen tilauskannan aiheuttamaan vajaatyöllisyyteen.

Laivanrakennuksen yleistilanne ei ole neuvottelujen aikana parantunut, eikä uusia tilauksia ole saatu. Tämän johdosta työllisyystilanne telakalla heikkenee edelleen nopeasti, toimintataso telakalla laskee ja siitä johtuvat henkilöstövaikutukset ovat väistämättömät.

Vaatimus kilpailukykymme ja kustannustehokkuutemme merkittäväksi parantamiseksi uusista tilauksista kilpailtaessa on entisestään kasvanut johtuen jopa kymmeniä prosentteja kriisin seurauksena alentuneista markkinahinnoista. Telakan tulevaisuuden edellytyksenä on kannattavuuden selkeä parannus ja toiminnan virtaviivaistaminen.
YT-neuvottelut on nyt saatu päätökseen ja toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi sekä kapasiteettimme sopeuttamiseksi pienempään kuormitustasoon käynnistyvät välittömästi.

Neuvotteluiden aikana on tunnistettu lukuisia keinoja toimintatavan ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Muutokset toteutetaan mahdollisimman nopeasti uuden toimintatavan varmistamiseksi kaikissa tulevissa projekteissa. Muutokset tulevat koskemaan kaikkia telakan toimintoja vuoden 2010 aikana.

Henkilöstövaikutukset

Henkilöstön lomautukset ja osa-aikaistamiset laajenevat tilauskirjan viimeisen, Allure of the Seas -aluksen, valmistumisen edistyessä ja työkuorman samalla vähentyessä. Vuoden lopussa lähes koko henkilöstö tulee olemaan ilman työtä, mikäli uusia tilauksia ei ennen sitä onnistuta voittamaan ja saamaan työn alle.
Kuormitustasomme laskun, kapasiteetin sopeuttamisen sekä toimintatavan ja rakennemuutoksen seurauksena on todettu tarve vähentää henkilöstön määrää pysyvästi runsaalla 400 henkilöllä. Tämä jakautuu noin 370 työntekijään ja noin 60 toimihenkilöön.

Keskustelu vähennysten toteutuksesta henkilöstön kanssa jatkuu edelleen. Vähennyksistä osa toteutetaan kuluvan talven aikana ja viimeiset vuoden loppuun mennessä siten, että telakka saavuttaa valmiuden toimia uuden toimintatavan mukaisesti seuraavista projekteista alkaen. Suurimmat muutokset kohdistuvat runkotuotantoon, jossa vähennykset kohdistuvat jo lomautettuina oleviin henkilöihin sekä varustelun organisaatioon, jossa lomautukset alkavat helmikuussa. Lisäksi ratkaisuja haetaan sisäisillä siirroilla sekä henkilösiirroilla verkostoyritystemme palvelukseen. Myös mahdollisuudet ja halukkuus henkilökohtaisiin eläkejärjestelyihin selvitetään. Lopulliset henkilömäärät tarkentuvat vasta näiden keskustelujen jälkeen.

Turun telakan tulevaisuus

STX Finland Oy tekee koko ajan määrätietoisesti työtä uusien tilausten saamiseksi. Tuotevalikoimaa ja myyntimarkkinoita on laajennettu.

Telakan ainoa mahdollisuus pysyä mukana kovenevassa kilpailussa on yhteisvoimin toteuttaa tarvittavat muutokset ja osoittaa, että kykenemme tehostamaan toimintaamme merkittävästi ja saamaan kannattavuuskehityksemme positiiviseksi. Vain tällä tavalla voimme saada uusia tilauksia ja työtä telakalle. Tämä tulee vaatimaan koko organisaatiolta suuria ponnisteluja.  

Turun telakalla on maailmanlaajuisesti tunnustettua osaamista. Tarvitaan kaikkien kärsivällisyyttä ja uskoa siihen, että kykenemme säilyttämään tämän hienon alan edellytykset tulevaisuudessakin Turun alueella.

Lisätietoja asiasta antavat:
toimitusjohtaja Martin Landtman, puh 010 670 2201
telakanjohtaja Jari Anttila, puh. 010 670 6286.
      

STX Finland Oy:llä on kolme telakkaa Suomessa: Turussa, Raumalla ja Helsingissä. Yhtiö kuuluu kansainväliseen STX Europe -konserniin, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat matkustajalaivojen lisäksi kauppa- ja offshorealukset. Konsernilla on 15 telakkaa Brasiliassa, Norjassa, Ranskassa, Romaniassa, Suomessa ja Vietnamissa. Kaikkiaan STX Europella on henkilöstöä noin 16 000. www.stxeurope.com

STX Europen pääomistaja on kansainvälinen monialayhtymä STX Business Group, jolla on eri alojen tuotantolaitoksia ympäri maailmaa ja yhteensä noin 39 000 työntekijää.

 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap