Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Finland    Uutiset
 
Lisäarvon tuottamista energiatehokkuutta etsimällä
23.04.2009

Aikaisemmin STX Europen Turun telakalle muun muassa kesäharjoittelun ja opintojen ohessa työskentelemisen kautta päätynyt Mika Heiskanen löysi luonnollisena jatkumona myös diplomityönsä aiheen laivanrakennuksen parista.

Teknillisessä korkeakoulussa laivanrakennustekniikkaa pääaineenaan opiskellut Mika valitsi aiheekseen lisäarvon tuottamisen kehittämällä risteilyaluskonseptin energiatehokkuutta. Hän rakensi myös mittariston laivakonseptien suunnittelun apuvälineeksi.
- Otsikkona energiatehokkuus oli selkeä, mutta se on aika laaja käsite. Samoin lisäarvon tuottamisesta voisi kirjoittaa varmasti vaikka pari tohtorin väitöskirjaa. Aiheen rajaamista täytyi siis tehdä aika paljon, Mika selventää.

Mika päätyi valitsemaan kyseisen aiheen, koska se kiinnosti häntä muun muassa erityisen ajankohtaisuutensa vuoksi. Aihetta mietittiin yhdessä tuotekehitys- ja innovaatiojohtaja Sauli Elorannan ja tuotekehityskoordinaattori Kari Sillanpään kanssa. Aiheena lisäarvon tuottaminen ei myöskään ollut aivan tavanomainen diplomityölle, joten opinahjossaan Teknillisellä korkeakoululla Mikan täytyi käydä asiasta tavallista enemmän keskusteluja ohjaajansa professori Petri Varstan kanssa.


Mika Heiskanen esittelee diplomityössään mittariston, jonka avulla pystytään hyvin aikaisessa vaiheessa arvioimaan risteilylaivakonseptin energiankulutusta.

Työssä ei paneuduta niinkään minkään teknisen toteutuksen tai yksityiskohdan tutkimiseen ja kehittämiseen, kuten perinteisissä diplomitöissä, vaan risteilylaivakonseptin kokonaisenergiankulutukseen sekä mahdollisuuksiin sen madaltamiseksi.

Työssään Mika esittelee mittariston, jonka avulla pystytään hyvin aikaisessa vaiheessa arvioimaan risteilylaivakonseptin energiankulutusta. Mittariston avulla ja risteilylaivan operoinnin tuntemuksen avulla mietitään erilaisia tapoja vähentää aluksen energiankulutusta kehittämällä aluksen eri toimintoja. Mittariston etu on se, että konseptia on helpompi muokata aikaisessa suunnitteluvaiheessa energiatehokkaampaan suuntaan. Mitä pitemmälle suunnittelussa mennään, sen vaikeampaa on muuttaa konseptia, sillä laivassa lähes kaikki vaikuttaa kaikkeen.


Insinöörille haasteellinen näkökulma

Haasteelliseksi työssään Mika koki sen, ettei hänen ollut syytä paneutua niinkään teknisiin yksityiskohtiin, kuten insinööreillä on tapana.
- Piti osata katsoa laivakonseptia ja sen luomista riittävän etäiseltä tasolta uppoamatta minkään teknisen laitteen syövereihin, Mika kertoo.

Työn lopputuloksena on, että laivakonseptin energiatehokkuutta voi parantaa laivan operointiprofiilia kehittämällä ja toimintojen tiloja muuntamalla. Satama-aikaa lyhentämällä voidaan merelläoloaikaa kasvattaa ja tarvittavaa operointinopeutta madaltaa. Tällöin propulsioenergiantarve laskee.
- Edellytyksenä on toki, että asiakkaiden satama-aika vierailusatamissa ei lyhene, jolloin kehittettäväksi alueeksi jää laivan ja sataman logistiikan kehittäminen. Viikon mittaisen risteilyn merelläoloaikaa viisi tuntia kasvattamalla voidaan polttoainetta säästää jopa 4 - 5 prosenttia, Mika kertoo työnsä tuloksista.

- Laivakonseptin matkustajakohtaista tilasuhdetta tehostetaan tilojen monikäyttöisyydellä ja ulkotilojen osuuden kasvattamisella. Tällöin laivan energiankulutusta voidaan laskea muun muassa ilmastoitavan tilavuuden ja valaistavien alueiden pienentyessä. Samalla laivan sisätilavuuden tehostuessa myös laivan koko pienenee, Mika jatkaa.

Mika teki työnsä STX Europen projektisuunnitteluosaston läheisyydessä toimivalla tuotekehitys ja innovaatiot -osastolla. Ympäristö oli Mikan mukaan paras paikka tehdä tällaista työtä. Välillä hän kävi tekemässä haastatteluja myös sähkö- ja ilmastointisuunnittelun ammattilaisten luona saadakseen paremman kuvan laivan eri toiminnoista ja niiden energiantarpeesta.

Mika jatkaa työskentelyään valmistumisensa jälkeen projektisuunnitteluosastolla erilaisten myyntiprojektien parissa ja toivoo, että hänen kehittämäänsä mittaristoa hyödynnettäisiin tulevaisuudessa uusia konsepteja luotaessa. Taannoin esitelty STX Europen xpTRAY-konsepti saikin jo toimia bechmarking-kohteena mittaristolle. 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap