Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    About Us    Local STX Europe sites    Finland    Uutiset
 
STX Europe otti Itämerihaasteen vastaan
26.08.2009

Rantojamme huuhtova Itämeri on pahasti rehevöitynyt. Tämän voi havaita esimerkiksi lisääntyneistä leväkukinnoista ja samentuneesta vedestä. Syynä rehevöitymiseen ovat ravinnepäästöt erilaisista lähteistä, ja rehevöitymisen seurauksena merenpohjan hapettomat alueet ovat laajentuneet. Hapettomissa oloissa pohjasta liukenee lisää ravinteita veteen, mikä rehevöittää merta entisestään.

Helsingin ja Turun kaupungit tekivät kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupungit ovat haastaneet myös muut osallistumaan Itämeren tilan parantamiseen. Haasteeseen vastanneet laativat oman toimenpideohjelmansa Itämeren ja vesistöjen hyväksi. STX Europe otti Itämerihaasteen vastaan kesäkuussa, ja toimenpideohjelma on työn alla.

Ympäristöystävällistä suunnittelua

- Ympäristöasiat on otettu meillä huomioon jo pitkään ja olemme silläkin saralla edelläkävijöitä, kertoo tuotekehityskoordinaattori Kari Sillanpää.
Sillanpää toimii STX Europen yhteyshenkilönä Itämerihaasteessa. Hän mainitsee hyvänä esimerkkinä vastuullisesta ympäristötoiminnasta STX Europen lanseeraaman Ecorizon-ohjelman, jonka tavoitteena on jatkuvan tuotekehityksen kautta suojella vesistöjä ja niiden ekosysteemejä, sekä säästää luonnonvaroja. Samalla pyritään myös minimoimaan inhimillisen toiminnan haittavaikutukset luontoon.

- Kehitämme jatkuvasti yhdessä tilaajien ja toimittajien kanssa aluksille ympäristöystävällisiä ratkaisuja, Sillanpää kertoo. Erityistä huomiota suunnittelussa kiinnitetään energiatalouteen ja päästöjen minimointiin sekä vedenpuhdistukseen ja jätehuoltoon. Myös laivan elinkaariajattelu on tärkeässä osassa.

- Laivaprojektin alkuvaiheesta, suunnittelun ja tuotannonkin loppuvaiheille asti asiantuntijamme laskevat ja vertailevat erilaisten osien ja kokonaisuuksien vaikutusta laivan energiatalouteen, rungosta ja koneistosta vesi-, sähkö-, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiin ja niitä kaikkia vielä järkevästi ohjaavaan automaatioon saakka. Oasis of the Seas on tästä erinomainen esimerkki. Sen suunnittelua on leimannut perusteellinen elinkaariajattelu, ja sen energiatalous tulee olemaan huippuluokkaa. Eikä pidä unohtaa myös muita viime vuosina luovuttamiamme aluksia, sillä niissä kussakin on monin eri tavoin huomioitu ympäristöystävällisyys ja energian säästö.


Laivanrakennusta luonto huomioiden

Ympäristönsuojelu huomioidaan myös telakoidemme toiminnassa. Telakoiden lähiympäristö on monimuotoista ja meren ja asutuksen läheisyys asettavat omat haasteensa ympäristökuormitusten hallintaan. Jokaisella telakalla on oma alueellisen ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa, joiden mukaisesti telakoiden ympäristövaikutuksia seurataan.

- Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden kehittämiseen tähtäävään työhön, ympäristöinsinööri Tanja Kähkönen kertoo.
STX Europe kuuluukin Euroopan johtavien telakoiden yhteistyöfoorumin, Euroyardsin, Environment-työryhmään.
- Työryhmän tarkoituksena on edistää ja kehittää merenkulun vihreitä arvoja ja ympäristöystävällisempien ratkaisujen käyttöönottoa, sekä vaikuttaa ympäristösäädöksien kehittymissuuntaan, Kähkönen jatkaa.

Suomen telakoilla on myös luotu HSE-toimintajärjestelmä, joka sertifioitiin lokakuussa 2007. Järjestelmän avulla STX Europe kehittää ja tehostaa jatkuvasti toimintaansa työterveyden ja työturvallisuuden lisäksi myös ympäristön osalta.

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap