Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
MELDING OM AVHOLDT GENERALFORSAMLING
3.9.2008

Aker Yards ASA avholdt den 3. september 2008 ekstraordinær generalforsamling.

Protokollen er vedlagt.

Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets navn til STX Europe ASA.
 
Generalforsamlingen valgte følgende styre:
 
Su-Jou Kim (gjenvalgt)
Mimi Berdal (gjenvalgt)
Françoise Gri (gjenvalgt)
Kwang-Gi Lo (nytt styremedlem)
 
Generalforsamlingen utnevnte Su-Jou Kim til styrets formann.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Aker Yards ASA
 
Torbjørn Andersen
SVP Corporate Communications
Tel: +47 92 88 55 42
 
Elise Heidenreich
Vice President Investor Relations
Tel: +47 95 14 11 47
 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap