Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
5.5.2008

Aksjonærene i Aker Yards ASA innkalles til ordinær generalforsamling onsdag 21. mai 2008 kl. 10.00 på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Valgkomiteens arbeid er ennå ikke avsluttet. Valgkomiteens innstilling vil bli offentliggjort i pressemelding og melding til Oslo Børs så snart innstillingen er klar.
 
Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Aker Yards ASA og årsrapport for 2007.
 
Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.akeryards.com

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap