Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
STYRKET POSISJON SOM FORTRUKKET SKIPSBYGGER FOR ARKTISKE FARVANN
17.7.2006


Aker Yards har inngått en kontrakt med det store russiske gruveselskapet Norilsk Nickel for levering av fire container/frakteskip som skal operere i arktiske farvann. Kontrakten inneholder også en opsjon på et femte skip. Kontrakten som har en verdi på cirka 320 millioner euro for de fire skipene, kommer i kjølvannet av at det første skipet av samme type, MS Norilskiy Nickel, ble satt i drift på vårparten. Etter planen skal de kontraherte skipene leveres av Aker Yards tyske skipsverft i perioden fra tredje kvartal 2008 til og med første kvartal 2009.
 
De høyt spesialiserte container/frakteskipene kan operere i isdekte farvann uten assistanse fra isbrytere takket være sitt såkalte "double-acting" skrogdesign og et fremdriftssystem utviklet og patentert av Aker Yards. Når det opererer i farvann med tykk is, beveger skipet seg med akterenden først for å bryte seg gjennom is med en tykkelse på hele 1,5 meter. Når skipet igjen er i åpent vann eller i havområder med forholdsvis tynn is, snur det 180 grader og fortsetter på tradisjonelt vis med baugen først. Skipene som skal leveres til Norilsk Nickel, har et pod-montert Azimuth fremdriftssystem.
 
Fartøyene vil medføre betydelig forbedret operasjonell effektivitet for Norilsk Nickels flåte. De nye skipene kan operere på ruter i arktiske farvann året rundt uten assistanse; selskapets nåværende frakteskipsflåte er avhengig av assistanse fra isbrytere på vinterstid. Fartøyene som er kontrahert av Norilsk Nickel, vil bli benyttet til transport av metallurgiske produkter på ruten mellom Dudinka (ved elven Yenisey) og Murmansk.
 
Fartøyene i nybyggingsserien til Norilsk Nickel har en lengde på 169 meter, bredden er 23.1 meter. Draft for operasjoner vinterstid og under vanskelige isforhold er på ni meter, og skipene har en dødvekt på 14.500 tonn (sommer: draft 10 meter og dødvekt 18.000 tonn). Fartøyene har en fraktekapasitet på 650 TEU, men kan også transportere containere som avviker fra standard dimensjoner og annen last.
 
Aker Yards skipsverft i Finland leverte MS Norilskiy Nickel til Open Joint Stock Company (OJSC) MMC Norilsk Nickel den 11. april 2006. MS Norilskiy Nickel er en prototype bygget som et samarbeidsprosjekt mellom Aker Yards skipsverft i Helsinki og Warnemünde. Helsinki-baserte Aker Arctic, et av verdens fremste islaboratorier og en ledende utvikler av fartøyer, benyttet en rekke ulike studier og ismodell-tester for å komme frem til optimale løsninger mht ytelse, kostnader og teknologiske løsninger.
 
MS Norilskiy Nickel har bevist sin yteevne og logistikk-effektivitet i tiden etter at skipet ble satt i drift på ruten Dudinka-Murmansk i april 2006. Beslutningen om å kontrahere fire nye skip (med opsjon på et femte) er imidlertid også et resultat av de vellykkede forsøkene med Norilskiy Nickel i isen i Kara-sjøregionen i mars 2006. I disse testene overgikk fartøyet samtlige ytelseskriterier spesifisert i byggekontrakten. Skipet utviste svært gode sjøegenskaper og manøvrerte uten problemer gjennom en 20-meter tykk isrygg og flat, 1,5 meter tykk is slik byggekontrakten forutsatte.
 
Jürgen Kenneman, som leder Aker Yards' forretningsområde Merchant Vessels sier i en kommentar: "Kontrakten representerer et viktig steg i å reposisjonere Merchant Vessels for å levere mer spesialiserte og innovative fartøy. Leveransene til Norilsk Nickel utnytter Aker Yards' unike teknologi og ekspertise når det gjelder å designe og bygge kostnadseffektive skip som kan operere under krevende arktiske forhold."
 
 
Fartøy-spesfikasjoner
Type: container/frakteskip for arktiske forhold
Kontraktsverdi: ca. 320 millioner euro for fire skip
Skipsverft: Aker Yards, Tyskland
Levering: tredje og fjerde kvartal 2008, samt første kvartal 2009
Lengde og bredde: 169 meter lang og 23,1 meter bred
Dødvekt: 14.500 / 18.000 tonn
Container-kapasitet: ca. 650 TEU, med 21 reefer sockets
Motor og ytelse: dieselelektrisk (3 x 6.650 kW generatorsett)
Hastighet: 15,5 knop i rolig sjø (med 9.000 kW shaft power)
Design: Aker Yards' double-acting container/frakteskip for arktiske forhold
 
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt:
 
Aker Yards ASA
Tore Langballe, Kommunikasjonsdirektør
 
Aker Yards, Merchant Vessels
Matthias Trott, Communications Manager, tlf: +49 175 29 15 259
 
Aker Arctic
Mikko Niini, Managing Director, tel: +358 400 322 747
 
 
Aker Yards ASA er et internasjonalt skipsbyggingskonsern med fokus på komplekse og sofistikerte fartøy. Konsernet innehar en sterk posisjon i kraft av sin innovasjonsevne, sitt produktspekter, samt den teknologi, erfaring og kapasitet det besitter. Aker Yards-konsernets produktspekter omfatter cruiseskip og ferger, handelsfartøy, samt offshore og andre komplekse fartøy. Aker Yards består av ialt 15 verft i Brasil, Finland, Frankrike, Norge, Romania og Tyskland. Aker Yards har cirka 16.000 ansatte. www.akeryards.com.
 
Aker Yards inngår i Aker-konsernet (www.akerasa.com), et ledende industrielt kraftsenter med mer enn 43.000 ansatte og en årsomsetning på 7,5 milliarder euro. Aker eier 50,4 prosent av aksjene i Aker Yards. Aker-konsernet er en betydelig aktør i olje- og gassindustrien og i fiskerisektoren.
 
Aker Arctic (www.akerarctic.fi) er et selskap i Aker-konsernet. Aker Arctic har spesialisert seg på å utvikle nye, innovative løsninger for operasjoner i arktiske strøk. I mars 2006 flyttet Aker Arctic inn i sitt nye laboratorium og FoU senter i Helsinki, Finland. Anlegget inneholder et ultramoderne testbasseng for ismodellering. Aker Arctic leverer også design- og utviklingstjenester til skipsindustrien og offshoresektoren. Per i dag er to serier shuttle-tankere som benytter Aker Arctics double-acting teknologi til operasjoner i arktiske farvann under bygging.

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap