Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    Media centre    Stock exchange news    2008
STX EUROPE NOMINERT TIL MILJøPRIS FOR BESTE INNOVASJON
9.6.2009

STX Europe er nominert til miljøprisen Clean Innovation Award for sitt nye konsept for LNG drevet kystberedskapsfartøy. Clean Innovation Award gis til et selskap som har gjort en enestående innsats for å utvikle banebrytende ideer/konsepter som bidrar til utviklingen av miljøvennlig skipstrafikk. Det er DNV i samarbeid med Nor-Shipping som står bak Clean Shipping Awards.

Beredskapsfartøyet er et resultat av STX Europes langsiktige arbeid med å utvikle bærekraftige løsninger. Selskapets miljøprogram, Ecorizon®, handler om å finne miljøvennlige løsninger for hele skipets verdikjede - fra design og byggeprosess, og gjennom hele skipets livssyklus. Dermed kombineres ulike innovasjonsprosesser slik at resultat blir bedre enn om løsningene blir utviklet og implementert hver for seg.
 
"Det er med stolthet vi presenterer vårt nye skipsdesign. Våre innovasjonsaktiviteter har alltid som mål å skape nye løsninger som forbedrer våre fartøy på flere områder - samtidig. Bedre sikkerhet, økt lønnsomhet og mindre miljøpåvirkning er alle viktige faktorer for våre kunder.  Å bli nominert i klassen for innovative miljøløsninger er en viktig bekreftelse på at våre banebrytende fartøy er viktig for en miljøvennlig skipstrafikk" sier Roy Reite, administrerende direktør i STX Norway Offshore.
 
Beredskapsfartøyet FSV 02 LNG er basert på STX Europe sitt nye skrogdesign som er optimalisert for miljøvennlige operasjoner i alle værvindu. Fartøyets hybridanlegg er basert både på LNG/elektrisk og diesel/elektrisk maskineri for optimal fremdrift i alle kondisjoner. Ved lave hastigheter opp til marsjfart på ca. 14 knop, vil skipet kunne gå utelukkende på LNG elektrisk fremdrift. Kombinert med optimaliseringssystemet Green Power Solution, får vi en svært effektiv og miljøvennlig driftsprofil som passer godt til fartøy med dette bruksområdet.
 
STX Europes patentsøkte plassering av gasstanken er unik, da man fortsatt har hele fartøyets lasteområde tilgjengelig for last/olje beredskap. Uten dette grepet ville fartøyet vært ca 20% større for å opprettholde tilsvarende lastekapasitet.
 
"Det hjelper ikke å bli bedre på ett område hvis det går på bekostning av andre. Vår strategiske miljøplan, Ecorizon, har som mål å sørge for at vi i STX Europe har en helhetlig tilnærming til miljøutfordringene. Kundene våre krever det, og skal vi forsvare vår posisjon som den ledende skipsbyggeren, må vi holde miljøfanen høyt hevet i alt vårt innovasjonsarbeid", fortsetter Reite.
 
Clean Shipping Awards presenteres under Nor-Shipping 2009s åpningskonferanse tirsdag 9. juni 2009. Priser deles ut i de tre kategoriene Clean Sea, Clean Air og Clean Innovation. En uavhengig jury har vurdert til sammen 60 selskaper for å komme frem til vinnerne i de ulike kategoriene. Det er fire nominerte per kategori.

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap