Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    Media centre    Stock exchange news
MELDING OM AVHOLDT GENERALFORSAMLING
21.5.2008

Aker Yards ASA avholdt den 21. mai 2008 ordinær generalforsamling.

Protokollen er vedlagt.

Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Generalforsamlingen valgte følgende styre i Aker Yards ASA:
 
Svein Sivertsen (gjenvalgt)
Ole Melberg (gjenvalgt)
Carola Teir-Lehtinen (gjenvalgt)
Françoise Gri (nytt styremedlem)
Mimi Berdal (nytt styremedlem)
Su-Jou Kim (nytt styremedlem)
 
Generalforsamlingen utnevnte Svein Sivertsen til styrets formann.
 
Gerhard Heiberg ble gjenvalgt som formann i valgkomiteen for en periode på to år.
 
Styret ble gitt fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende NOK 45 millioner.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Aker Yards ASA
 
Torbjørn Andersen
SVP Corporate Communication and IR
Tel: +47 92 88 55 42
 
Elise Heidenreich
Investor Relations Manager
Tel: +47 95 14 11 47

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap