Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
1. KVARTAL 2008: STø KURS FOR RESULTATFORBEDRINGER
7.5.2008

Aker Yards ASA rapporterer et EBITDA resultat på 211 millioner kroner for første kvartal 2008 for videreført virksomhet. Fortjeneste per aksje (EPS) var 0,38 kroner i kvartalet, mot 2,14 kroner i den tilsvarende perioden i 2007. Tallene for første kvartal er på linje med konsernets forventninger om å oppnå gradvise forbedringer og øket forutsigbarhet i resultatene for 2008 sammenlignet med 2007.

I første kvartal 2008 hadde Aker Yards' videreførte virksomhet driftsinntekter på 7 471 millioner kroner, en økning på 8,7 prosent sammenlignet med 6 874 millioner kroner i samme periode i 2007. EBITDA-resultatet var på 211 millioner kroner, mot 459 millioner kroner i det tilsvarende kvartalet i 2007. EBITDA-marginen for første kvartal i 2008 var på 2,8 prosent. Fortjeneste per aksje (EPS) var 0,38 kroner i kvartalet, mot 2,14 kroner i første kvartal 2007. Ordreinngangen i første kvartal 2008 var 870 millioner kroner, noe som resulterte i en ordrereserve på 61 550 millioner kroner, bestående av 101 fartøy ved utgangen av kvartalet.
 
Mens markedet og driftsforholdene i hele skipsbyggingsindustrien var svært opphetet i 2007, forventes det nå at vekstraten vil flate ut. Tilgang til kvalifisert personell forblir et sentralt fokusområde i de fleste av de landene Aker Yards opererer i.
 
I løpet av kvartalet ble det annonsert at Aker Yards ASA tar FLC West, et russisk-eiet investeringsselskap, inn som 70 prosent medaksjonær og partner i tre av verftene innen forretningsområdet Merchant Vessels. Som motytelse, mottar Aker Yards 291.9 millioner euro i betaling fra FLC West.
 
Guidingen for konsernet Aker Yards har vært å oppnå en EBITDA-margin på om lag fire prosent i 2008. Forventningen til verftene innen forretningsområdet Merchant Vessels som omfattes av transaksjonen med FLC West var at de ville levere en EBITDA-margin for 2008 betydelig høyere enn denne guidingen for konsernets samlede resultater. Dermed resulterer salget av 70 prosent av de tre verftene i en endring av Aker Yards' guiding for EBITDA-margin for 2008-resultatene. Den tidligere guidingen på fire prosent justeres til en guiding der målet er tre til fire prosent EBITDA-margin for 2008.
 
Transaksjonen med FLC West gir en økning av fortjeneste per aksje på om lag 11 kroner per aksje for 2008. Transaksjonen ventes å være gjennomført innen 30. juni 2008, og netto gevinst fra handelen vil bli regnskapsført i andre kvartal 2008.
 
Som en konsekvens av transaksjonen med FLC West vil resultatene for de tre solgte verftene presenters i Aker Yards' regnskaper som ikke videreført virksomhet i første kvartal 2008 og resultatregnskapet for tidligere perioder har blitt reklassifisert for å gi sammenlignbare tall. Den gjenværende delen av forretningsområdet Merchant Vessels som i all hovedsak består av Florø-verftet i tillegg til virksomhet for utvikling og salg av LNG-teknologi og andre spesialiserte løsninger, har blitt overført til det nye rapporteringssegmentet Other Operations.  Med dette opphører Merchant Vessels som eget rapporteringssegment i Aker Yards.
 
Som vedlegg finnes fullstendig versjon av rapporten for første kvartal 2008 på engelsk.
 
 
------------- SLUTT ---------------
 
 
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Aker Yards ASA
Hoffsveien 70B
0377 Oslo, Norway
Tel: + 47 21 02 15 00
 
Investor relations:
 
Torbjørn Andersen
SVP Corp. Communications and IR
Tel: + 47 21 02 15 30
Mob: + 47 92 88 55 42
 
Elise Heidenreich
Investor Relations Manager & Analyst
Tel: +47 21 02 15 19
Mob: +47 95 14 11 47
 
 
 
Disclaimer
This press release includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. Such forward-looking information and statements are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Aker Yards ASA and its subsidiaries and affiliates (the "Aker Yards Group") lines of business. These expectations, estimates, and projections are generally identifiable by statements containing words such as "expects," "believes," "estimates" or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for the Aker Yards Group's businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time. Although Aker Yards ASA believes that its expectations and the information in this Press release were based upon reasonable assumptions at the time when they were made, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in this Press release. Neither Aker Yards ASA nor any other company within the Aker Yards Group is making any representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the information in the Press release, and neither Aker Yards ASA, any other company within the Aker Yards Group nor any of their directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use of the information in the Press release.
 
Aker Yards ASA undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking information or statements in the press release, other than what is required by law.
 
The Aker Yards Group consists of many legally independent entities, constituting their own separate identities. Aker Yards is used as the common brand or trade mark for most of these entities. In this press release we may sometimes use "Aker Yards," "Group, "we," or "us," when we refer to Aker Yards companies in general or where no useful purpose is served by identifying any particular Aker Yards company.
 
 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap