Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
ÅRSREGNSKAP 2008, OMDANNING TIL AS OG NYTT STYRE
13.3.2009

Styret i STX Europe ASA (ticker AKY03, AKY04, AKY05) har godkjent årsregnskapene for konsernet STX Europe og morselskapet STX Europe ASA og årsberetning for 2008.

Regnskapene viser en omsetning på 31 496 millioner kroner, hvilket er en økning på 16,7 prosent fra 2007. EBITDA-resultatet endte på -400 millioner kroner (2007: -84 millioner kroner) noe som ga en EBITDA-margin på -1,3 prosent (2007: -0,3 prosent). Resultatet fra ikke-videreført virksomhet var på 624 millioner kroner (2007: -87 millioner kroner). Årets resultat for 2008 for STX Europe-konsernet var 40 millioner kroner (2007: 92 millioner kroner). Ved årsslutt 2008 hadde STX Europe en egenkapitalandel på 20,6 prosent, opp fra 16,9 prosent i 2007. STX Europe leverte totalt 37 fartøy i 2008.
 
Umiddelbart etter styremøtet ble det avholdt ordinær general forsamling i STX Europe ASA. Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og i tillegg ble følgende vedtatt:
 
- Selskapet skal omdannes fra et Allmennaksjeselskap (ASA) til et Aksjeselskap (AS). Omdanningen vil tre i kraft ved registrering i Foretaksregisteret, hvilket ventes å skje innen 26. mars 2009. Omdanningen ventes ikke å negativt påvirke eierne av selskapets utstedte obligasjonslån.  
 
- Visse endringer av selskapets vedtekter ble vedtatt som en følge av omdanningen.
 
- Nytt styre ble valgt. Selskapets styre består nå av:
 
Kyung-Jin Hong, formann
Torstein Dale Sjøtveit, nestformann
Sang-Ho Shin, styremedlem
Byung-Ryoon Woo, styremedlem
Jun-Pyo Chung, styremedlem
Terje Nerås, styremedlem - valgt av de ansatte
Arne Otto Rogne, styremedlem - valgt av de ansatte
Karl Johan Breivik, styremedlem- valgt av de ansatte
 
Vedlegg:
 
Konsernets årsregnskap og noter 2008
Årsregnskap og noter STX Europe ASA 2008
Styrets beretning 2008
Revisjonsberetning 2008
 
- SLUTT -
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
STX Europe ASA:
 
Elise Heidenreich
VP Investor Relations
Tel: +47 95 14 11 47
Email: elise.heidenreich@stxeurope.com
 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap