Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
MELDING OM AVHOLDT GENERALFORSAMLING
21.5.2008

Aker Yards ASA avholdt den 21. mai 2008 ordinær generalforsamling.

Protokollen er vedlagt.

Alle forslag ble vedtatt i henhold til innkallingen.

Generalforsamlingen valgte følgende styre i Aker Yards ASA:
 
Svein Sivertsen (gjenvalgt)
Ole Melberg (gjenvalgt)
Carola Teir-Lehtinen (gjenvalgt)
Françoise Gri (nytt styremedlem)
Mimi Berdal (nytt styremedlem)
Su-Jou Kim (nytt styremedlem)
 
Generalforsamlingen utnevnte Svein Sivertsen til styrets formann.
 
Gerhard Heiberg ble gjenvalgt som formann i valgkomiteen for en periode på to år.
 
Styret ble gitt fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende NOK 45 millioner.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Aker Yards ASA
 
Torbjørn Andersen
SVP Corporate Communication and IR
Tel: +47 92 88 55 42
 
Elise Heidenreich
Investor Relations Manager
Tel: +47 95 14 11 47

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap