Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
18.3.2008

Aksjonærene i Aker Yards ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 1. april 2008 kl. 14.00 i Hoffsveien 70 B, Oslo.

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aker Yards ASA, inkludert påmeldingsskjema og skjema for fullmakt.

Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider: www.akeryards.com

Aker Yards ASA er et internasjonalt skipsbyggingskonsern med fokus på avanserte fartøy. Konsernet innehar en sterk posisjon i kraft av sin innovasjonsevne, sitt produktspekter, samt den teknologi, erfaring og kapasitet det besitter. Aker Yards-konsernets produktspekter omfatter cruiseskip og ferger, handelsfartøy, samt offshore og andre spesialiserte fartøy. Aker Yards består av i alt 18 verft i Brasil, Finland, Frankrike, Norge, Romania, Tyskland, Ukraina og Vietnam. Aker Yards har cirka 21.000 ansatte. www.akeryards.com.
 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap