Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
4. KVARTAL 2007 - ET KREVENDE KVARTAL
3.3.2008

Aker Yards ASA rapporterer et EBITDA-resultat på -500 millioner kroner for fjerde kvartal 2007. EBITDA-resultatet for 2007 var -16 millioner kroner, ned fra 1 443 millioner kroner i 2006. Inntjening per aksje var -2,81 kroner for kvartalet, og 0,95 for året 2007. Hurtig vekst i et svært opphetet marked har, som tidligere kommunisert, resultert i operasjonelle utfordringer i kvartalet, og hatt påvirket resultatene for 2007 negativt. Tapsavsetninger er gjort for flere prosjekter. Aktiviteten innen ferger vil gradvis bli redusert til et mer normalisert nivå mot slutten av 2008. Guidingen er opprettholdt på et EBITDA-marginnivå for 2008 på om lag fire prosent.

Ordreinngangen i fjerde kvartal 2007 var på 5 449 millioner kroner, hvilket resulterte i en ordrereserve på 78 960 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Ordrereserven per 31. desember 2007 bestod av totalt 140 skip.
 
Aker Yards hadde driftsinntekter på 9 683 millioner kroner i fjerde kvartal 2007, en økning på 23,9 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2006 da det tilsvarende tallet var 7 815 millioner kroner. Aker Yards oppnådde et EBITDA-resultat på -500 millioner kroner i fjerde kvartal 2007, tilsvarende tall for 2006 var 401 millioner kroner. EBITDA-marginen for fjerde kvartal 2007 var på -5,2 prosent.  En tapsavsetning på om lag 600 millioner kroner ble tatt i forbindelse med virksomheten i Finland i fjerde kvartal. Videre ble det gjort en tapsavsetning knyttet til virksomheten i Florø på 150 millioner kroner i kvartalet.
 
Fortjeneste per aksje var -2,81 kroner for kvartalet, sammenlignet med 4,35 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.
 
Aktivitetsnivået i hele skipsbyggingsindustrien er fortsatt meget høyt. Tilgang til kvalifisert personale er et viktig fokusområde i alle landene der Aker Yards opererer. Virksomheten i Finland preget av høyt press på underleverandørene. En strukket leverandørindustri medfører forsinkelser, og en rekke leveranser fra leverandører har fremdeles kvalitet som ikke er tilfredsstillende. Disse utfordringene har blitt adressert gjennom forbedringstiltak, som gradvis får effekt. Aktiviteten innen fergevirksomheten vil gradvis bli redusert til et mer normalisert nivå.
 
I oktober 2007 kjøpte STX Group i Korea 39,2 prosent av aksjene i Aker Yards. EUs konkurransemyndigheter vurderer for øyeblikket dette kjøpet. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for året 2007.
 
Som vedlegg finnes fullstendig versjon av rapporten for fjerde kvartal 2007 på engelsk samt en norsk kortversjon.
 
 
------------- SLUTT ---------------
 
 
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Aker Yards ASA
Hoffsveien 70B
0377 Oslo, Norway
Tel: + 47 21 02 15 00
 
Investor relations:
 
Tore Langballe
SVP Corp. Communications and IR
Tel: + 47 21 02 15 30
Mob: + 47 90 77 78 41
 
Elise Heidenreich
Investor Relations Manager & Analyst
Tel: +47 21 02 15 19
Mob: +47 95 14 11 47
 
 
 
Disclaimer
This press release includes and is based, inter alia, on forward-looking information and statements that are subject to risks and uncertainties that could cause actual results to differ. Such forward-looking information and statements are based on current expectations, estimates and projections about global economic conditions, the economic conditions of the regions and industries that are major markets for Aker Yards ASA and its subsidiaries and affiliates (the "Aker Yards Group") lines of business. These expectations, estimates, and projections are generally identifiable by statements containing words such as "expects," "believes," "estimates" or similar expressions. Important factors that could cause actual results to differ materially from those expectations include, among others, economic and market conditions in the geographic areas and industries that are or will be major markets for the Aker Yards Group's businesses, oil prices, market acceptance of new products and services, changes in governmental regulations, interest rates, fluctuations in currency exchange rates and such other factors as may be discussed from time to time. Although Aker Yards ASA believes that its expectations and the information in this Press release were based upon reasonable assumptions at the time when they were made, it can give no assurance that those expectations will be achieved or that the actual results will be as set out in this Press release. Neither Aker Yards ASA nor any other company within the Aker Yards Group is making any representation or warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability or completeness of the information in the Press release, and neither Aker Yards ASA, any other company within the Aker Yards Group nor any of their directors, officers or employees will have any liability to you or any other persons resulting from your use of the information in the Press release.
 
Aker Yards ASA undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking information or statements in the press release, other than what is required by law.
 
The Aker Yards Group consists of many legally independent entities, constituting their own separate identities. Aker Yards is used as the common brand or trade mark for most of these entities. In this press release we may sometimes use "Aker Yards," "Group, "we," or "us," when we refer to Aker Yards companies in general or where no useful purpose is served by identifying any particular Aker Yards company.
 
 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap