Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
AKER SELGER AKSJER I AKER YARDS
14.3.2007

Aker har besluttet å selge inntil 40,1 prosent av aksjene i Aker Yards. Konsernledelsen i Aker Yards deltar i møter med potensielle nye aksjonærer i selskapet. Dette skjer i samarbeid med Akers finansielle rådgivere.

- Vi vil aktivt bidra til at Akers aksjesalg gjennomføres på en måte til beste for alle aksjonærene i selskapet, sier konsernsjef Karl Erik Kjelstad i Aker Yards.
 
Konsernsjefen tar til etterretning at Aker Yards` hovedaksjonær gjennom mange år har besluttet å selge inntil 40,1 prosent av selskapet. Inntil 9,1 millioner aksjer i Aker Yards tilbys investorer i Norge og utlandet.
 
- Dette innebærer at en epoke er over. Aker går ut som en aktiv, industriell eier. Det føles vemodig. Samtidig er dette starten på en ny fase. Selskapet ser frem til å få inn nye aksjonærer som vil være med å videreutvikle selskapet fremover, sier Kjelstad.
 
Aker Yards er inne i en positiv utvikling. Resultatene utvikler seg positivt og ordrereserven er høyere enn noensinne. Aker Yards har de siste årene styrket posisjonen som et ledende internasjonalt skipsverftskonsern med 17 verft i Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Ukraina, Romania og Brasil. I tillegg er et moderne verft for offshore- og spesialfartøy under bygging i Vietnam.
 
- Vi har en spennende historie å fortelle til investorene. Aker Yards fortsetter den positive utviklingen. Økt likviditet i Aker Yards-aksjen vil være gunstig for selskapets aksjonærer. Konsernledelsen i Aker Yards har tegnet seg for aksjekjøp for til sammen 7 millioner kroner, sier Kjelstad.
 
Aker Yards' styreleder, Leif-Arne Langøy, vil fratre på selskapets generalforsamling den 29. mars. Som en konsekvens av endringer på eiersiden vil Aker Yards iverksette flytting av hovedkontoret fra Aker Brygge til andre lokaler i Oslo-området. Selskapet flytter ikke inn i Aker Hus på Fornebu utenfor Oslo.
 
- Vi fortsetter samarbeidet med andre Aker-selskaper. Managementavtalen med Aker American Shipping i det amerikanske markedet videreføres. Aker, Aker Kværner og Aker Yards har sammen skapt spennende forretningsmuligheter og betydelige verdier for våre aksjonærer. Samarbeidet i dette verdiskapende triangelet videreføres, blant annet gjennom det nyetablerte selskapet Aker Innovation, sier Kjelstad.
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Tore Langballe, Informasjonsdirektør,  Mob:    + 47 90 77 78 41
 
 
Aker Yards ASA er et internasjonalt skipsbyggingskonsern med fokus på avanserte  fartøy. Konsernet innehar en sterk posisjon i kraft av sin innovasjonsevne, sitt produktspekter, samt den teknologi, erfaring og kapasitet det besitter. Aker Yards-konsernets produktspekter omfatter cruiseskip og ferger, handelsfartøy, samt offshore og andre spesialiserte fartøy. Aker Yards består av ialt 17 verft i Brasil, Finland, Frankrike, Norge, Romania, Ukraina og Tyskland. Aker Yards har cirka 20.000 ansatte. www.akeryards.com.
 
 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap