Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
FORMALISERER VERDISKAPING I AKER INNOVATION
1.3.2007

Aker, Aker Kværner og Aker Yards har gått sammen om å etablere selskapet Aker Innovation. Med utgangspunkt i de tre eierselskapenes industrielle og finansielle kompetanse skal Aker Innovation identifisere og utvikle nye industriprosjekter og selskaper.

Aker Innovation er i gang med å utvikle flere potensielle prosjekter. Sammen med det børsnoterte selskapet DOF Subsea har Aker Innovation identifisert interessante muligheter for vedlikehold og intervensjon av havbunnsbrønner på olje- og gassfelt. Planen er å etablere selskapet Aker Oilfield Services som skal arbeide i dette markedet.
 
Det planlagte nye selskapet tar mål av seg til å bli ledende på brønnintervensjon. I henhold til dagens planer er det meningen at Aker Kværner leverer komplette kontrollsystemer, utstyr, servicetjenester og avanserte wireline traktorer for operasjoner på store havdyp til det nye selskapet. DOF, som eier og driver høyt spesialiserte offshorefartøy, leverer operative tjenester, mens Aker Yards designer og bygger spesialfartøy til det nye selskapet. Ytterligere opplysninger om Aker Oilfield Services vil bli gitt på et senere tidspunkt.
 
Verdiskaping i Aker Innovation
- Med etableringen av Aker Innovation formaliserer vi samarbeidet mellom Aker, Aker Kværner og Aker Yards i det vi ofte har beskrevet som Akers verdiskapende triangel, sier Leif-Arne Langøy, styreformann og konsernsjef i Aker.
 
De to børsnoterte selskapene Aker Drilling og Aker Floating Production som i dag har en samlet markedsverdi på nær 4 milliarder kroner, er blitt til gjennom et slikt samspill. Gjennom medeierskap i Aker Innovation vil Aker, Aker Kværner og Aker Yards i framtiden få eierandeler i nye prosjekter. Selskapene vil som tidligere også kunne levere teknologi og kompetanse til de nye prosjektene.
 
Eierskapet i Aker Innovation er Aker 67 prosent, Aker Kværner 16,5 prosent og Aker Yards 16,5 prosent. Selskapenes kapitalinnskudd i selskapet vil være et resultat av kapitalbehovet for framtidige prosjekter.
 
Styret i Aker Innovation består av Leif-Arne Langøy, Bengt A Rem og Nils Are Karstad Lysø i Akers konsernledelse samt konsernsjefene Martinus Brandal og Karl Erik Kjelstad i henholdsvis Aker Kværner og Aker Yards.
 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Konserndirektør Geir Arne Drangeid, Aker ASA, tlf. +47 913 10 458
 
Informasjonsdirektør Tore Langballe, Aker Yards ASA, tlf. +47 907 77 841
 
Aker Yards ASA er et internasjonalt skipsbyggingskonsern med fokus på avanserte  fartøy. Konsernet innehar en sterk posisjon i kraft av sin innovasjonsevne, sitt produktspekter, samt den teknologi, erfaring og kapasitet det besitter. Aker Yards-konsernets produktspekter omfatter cruiseskip og ferger, handelsfartøy, samt offshore og andre spesialiserte fartøy. Aker Yards består av ialt 17 verft i Brasil, Finland, Frankrike, Norge, Romania, Ukraina og Tyskland. Aker Yards har cirka 20.000 ansatte. www.akeryards.com.
 
Aker Yards inngår i Aker-konsernet (www.akerasa.com), et ledende industrielt kraftsenter med mer enn 55.000 ansatte i 45 land, og en årsomsetning på rundt 80 milliarder kroner. Aker eier 40,1 prosent av aksjene i Aker Yards. Aker-konsernet er en betydelig aktør i olje- og gassindustrien og i fiskerisektoren.
 
 
 

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap