Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
You are here: Home    Media centre    Stock exchange news    2006
VELLYKKET BøRSNOTERING FOR AKER YARDS
1.6.2004

Aker Yards ASA ble tatt opp til notering ved Oslo Børs i dag, tirsdag 1. juni 2004. Selskapets ticker er AKY.

Et prospekt er utarbeidet i forbindelse med noteringen, og er tilgjengelig hos Selskapet og hos tilretteleggerne. Prospektet er sendt selskapets aksjonærer, samt til Oslo Børs.
 
Aksjens ISIN kode er NO 0010222995. Pålydende er NOK 20. Aker Yards noteres på hovedlisten, og en børspost er på 100 aksjer. Totalt antall aksjer er 20.602.164  .
 
Tilretteleggere for børsintroduksjonen er Enskilda
Securities ASA, Alfred Berg Norge ASA og First Securities
ASA.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Aker Yards ASA:
Tore Langballe
Informasjonsdirektør og investorkontakt
 
Tel +47 24 13 01 30, mobil: +47 90 77 78 41
e-mail:  tore.langballe@akeryards.com

 
   
Copyright 2008 STX Europe  |  Sitemap