Search   
ABOUT US
BUSINESS AREAS
INVESTORS
RECRUITMENT CENTRE
MEDIA CENTRE
CONTACT US
 
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Työskentely Aker Yardsilla on jatkuvaa kehittymistä

Osaamisesi kehittyminen on tärkeää sekä sinulle että meille!

Aker Yards Oy:n organisoima koulutustarjonta on laaja ja se on tarjolla yrityksen koko henkilöstölle. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitoa ja jatkuvaa kehittymistä tukevien koulutusten skaala on laaja aina muutaman tunnin kursseista useamman vuoden pitkäkestoisempiin koulutuksiin asti. Lisäksi meillä on hyvät mahdollisuudet suorittaa jatko- tai lisäopintoja työn ohella. Esimerkiksi oppisopimuskoulutukset räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan, joten opintosuunnitelma voidaan sopia hyvinkin yksilöllisesti. Henkilöstöllämme on edellytykset kehittää itseään ja ammattitaitoaan jatkuvasti, ja koulutus antaa parhaimmillaan oleellisesti lisää keinoja hallita omaa työtä, lisätä jaksamista ja innostusta.

Henkilöstömme osaamisen kehittämistä ohjaavat pitkän aikavälin tavoitteet. Analysoidut osaamiskartoitukset täydentävät suunnitelmaa kehitystyön ja koulutuksen päälinjoista. Osaamisen kehittämisestä on hyötyä myös työnantajalle tehostuuhan toiminta taloon saatavan uuden tiedon myötä. Yksi tärkeimmistä kehityskohteista tällä hetkellä on henkilöstöstrategiamme mukaisesti esimiesten johtamisvalmiuksien kehittäminen, jossa painotetaan vuorovaikutus- ja koordinointitaitoja.

Haluamme myös lisätä työntekijöiden monitaitoisuutta ja tarjota mahdollisuuden vaihtaa joustavasti työtehtäviä. Tavoitteena on saada työntekijämme hallitsemaan useampia osaamisalueita ja -valmiuksia. Tämä lisää työn mielekkyyttä, tuo siihen vaihtelevuutta ja antaa valmiudet erilaisten työtehtävien hoitamiselle.

Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa ammatillista kasvua tarkasteltaessa henkilöstön toiveita koulutuksen ja urakierron osalta. Niissä esimies ja alainen luovat yhdessä pohjan osaamisen kehittämiselle ja kannustavalle työilmapiirille tulevaisuuden osaamishaasteet huomioonottaen.

Pääosa uusista työpaikoista tulee aluksi hakuun Aker Yardsin sisällä, ja moni akeryardslainen on löytänyt yrityksen sisäisiltä työmarkkinoilta uusia, osaamistaan vastaavia haasteita.


  Print this page Send this page
 
   
Copyright 2006 Aker Yards  |  Sitemap